dissabte, 23 d’octubre de 2010

Com presentar una denúncia forestal

Defenguem els nostres boscos
Com presentar una denúncia forestal
Cal reaccionar per fer front a les actuacions agressives de l’administració contra les nostres muntanyes

Malauradament estem observant últimament a les nostres serres i boscos massa actuacions agressives contra els ecosistemes forestals. Moltes vegades, estos atacs a les nostres muntanyes han sigut efectuats o impulsats per la pròpia administració sota el nom de zones d’actuació urgent (ZAU), tallafocs, neteges vegetals, franges auxiliars, silvicultura preventiva, aclarides...

Des de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró volem donar l’alerta sobre l’impacte negatiu que tenen a les nostres muntanyes totes estes intervencions i demanar-vos a tots i totes que reaccioneu amb immediatesa contra estes mesures tan perjudicials per als nostres boscos. Per això, vos emplacem a actuar i denunciar tota actuació agressiva contra els ecosistemes forestals, ja siga realitzada per l’administració o per un particular. Davant d’un atac a les nostres muntanyes, cal seguir els següents passos.
En primer lloc, cal recopilar una sèrie de dades bàsiques, per exemple amb fotografies o vídeos, que mostren les accions més punyents, les espècies vegetals afectades, els danys al sòl, el valor de l’ecosistema degradat, la seua ubicació, la data aproximada de les malifetes i tot allò que trobeu rellevant.
Una vegada tinguem tota esta informació (que posteriorment podrem completar amb una investigació més exhaustiva), redactarem i enviarem un comunicat de premsa per criticar i alertar d’estes actuacions i informar així a la ciutadania dels atacs que patixen les nostres muntanyes.

Acció contra Iberdrola a la Canyada.

També, cal denunciar al SEPRONA i a la Fiscalia de Medi Ambient estes actuacions que posen en perill les nostres masses forestals. Per a fer-ho podeu posar-vos en contacte amb la Comissió Forestal d’AE-Agró, que vos podrà assessorar i a més a més recopilarà tota la informació dels fets per preparar altres iniciatives més globals i generals.
En tot cas, cal presentar una denúncia a la conselleria de Medi Ambient, encara que siga la pròpia conselleria la responsable dels fets que volem denunciar. Quan fem la denúncia, cal presentar-la amb registre d’entrada i guardar una còpia. Envieu també esta còpia a la Comissió Forestal d’AE-Agró per afegir-la al nostre registre de denúncies, amb el qual podrem demostrar que venim denunciant estos fets sense èxit des de fa temps. Amb tota esta documentació podrem realitzar accions a un altre nivell mentres busquem l’assessorament d’advocats per explorar altres vies més potents.

Com redactar la denúncia

La denúncia davant la conselleria de Medi Ambient pot ser molt simple, curta i no compromet a res. La pot fer una persona o un col·lectiu. Si pel motiu que siga no voleu signar-la vosaltres, la pot signar AE-Agró. Us expliquem breument el que ha de dir la denúncia:

Ha d’estar adreçada al Sr. Conseller i/o Director General de Medi Natural en termes respectuosos, ben escrita, sense errades i sense atacar verbalment.

Ha de resumir breument els fets, per exemple: "Hem pogut observar al terme municipal de XXXX, en la partida XXXX, en el paratge XXXX, les següents actuacions XXXX". Cal ser el més concret que es puga. Si no és possible, cal indicar les dades més aproximades.

Cal detallar els impactes sobre fauna, vegetació, paisatge, sòl... amb la màxima contundència. Si es pot, quantificarem l’extensió, la quantitat d’arbres i les espècies afectades, la longitud... Així com els dies de l’actuació que volem denunciar o al menys si han sigut recents o estan encara en marxa. També és important indicar el nom de la persona, empresa o organisme responsable dels fets.

Cal mencionar tots els fets que suposen un agreujament: espècies protegides, època de cria i nidificació, espais protegits o valuosos, MUP...

La petjada de Vaersa a la Serra Calderona.

Finalment, cal acabar mencionant que els fets poden suposar una infracció de les lleis vigents, segons la gravetat de les actuacions. No importa que les actuacions hagen estat fetes per l’administració o amb bona fe. Si el resultat és negatiu, cal dir-ho.

Cal recordar que la llei forestal té uns objectius proteccionistes i que entre les infraccions preu els danys greus a la vegetació i la fauna, els danys al sòl... Si es coneixen, es convenient citar les normes legals i els articles concrets que poden haver estat afectats. Les normes d’ús i gestió dels parcs i paratges naturals també solen tindre un caràcter protector. Les zones ZEPA, IBA, LIC... també poden suposar una forma de protecció i normatives específiques a considerar.

Per acabar la denúncia, hem de demanar unes coses bàsiques:

- Que es donen per assabentats dels fets.

- Que s’investigue la magnitud dels impactes i que es determine el o els responsables i que siguen sancionats, si és pertinent.

- Que cessen quan abans les actuacions i que es restaure en la mesura del possible.

- Ser informats de les diligències que acabe fent l’administració al respecte (brindant-se, si es vol, a aportar més dades, fotografies... si poden ser d’utilitat).

Finalment, cal saber a la premsa que s’ha cursat la denúncia, fent un comunicat de premsa que resumisca els fets i adjuntant la denúncia.

Com a complement a tota esta informació, teniu dos documents adjunts sobre legislació forestal i sobre la silvicultura destructiva, que vos poden ajudar com a orientació.
Carles Arnal
Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró

· CitacionsForestals [arxiu doc 25Kb] · ValoracióLleiForestal [arxiu doc 25Kb] ·
· Article publicat a Acció Ecologista-Agró el 22.10.2010

2 comentaris:

Annette ha dit...

Aqui al Maresme s'han fet estassades molt salvatges. Algunes amb millor criteri que altres. No puc entendre per què, en un bosc determinat, calia arrassar tot el sotabosc mediterrani (marfulls, arboços...) i conservar a tota costa, els pins de repoblació. No seria més lògic tallar selectivament alguns pins i deixar que prosperi el matollar i l'alzinar en regeneració?
També sé que a l'Albera algunes actuacions han literalment "trinxat" l'hàbitat i individus de tortuga mediterrània, en greu perill d'extinció.
Moltes vegades el personal encarregat d'aquestes tasques té una formació molt baixa. A mi s'em posen els pèls de punta quan sento dir que "els aturats i els presos, a netejar boscos", com si aquesta feina la pogués fer qualsevol i de qualsevol manera.

jd ha dit...

És una llàstima que s’hagin de denunciar les agressions mediambientals però potser sigui l’única forma de parar la pèrdua de sòl forestal i els problemes derivats de l’erosió. A nivell ecopaisatgístic també representa un desastre que s’ha d’aturar.
D’altra banda aclarir que amb el rotllo de l’aprofitament de la biomassa acabarem sense boscos per l’empobriment que significa l’extracció continua de nutrients entre molts més factors que intervenen. I continuarem combustionant carboni...
Penso que tan els aturats com els presos poden estassar igual o millor que els tècnics que els manen. Si l’Administració no pot o no vol invertir en la seva formació és una altra qüestió. Realment no tothom es pot carregar a l’esquena una desbrossadora , aguantar el temps que faci tan al bac com al solei, i tirar milles amunt i avall, amb soroll i vibracions constants per un salari que ha de convidar a trinxar tot allò que es posi per davant.
Algú s’ha de responsabilitzar de les tasques que es fan. Allò que podria posar-nos els pèls de punta és com es fa aquesta supervisió...