dissabte, 28 de novembre de 2009

Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals

Participació ciutadana en el catàleg
de paisatge de les Comarques Centrals


Fins el dia 1 de març del 2010

L’Observatori del Paisatge de Catalunya ha activat una consulta ciutadana sobre el catàleg de paisatge de les Comarques Centrals. Els Catàlegs de paisatge son un instrument creat per la Llei 8/2005, de Paisatge de Catalunya, per integrar objectius paisatgístics en la planificació i ordenació del territori.
El Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals ha estat elaborat per la Universitat de Barcelona, sota la supervisió i coordinació de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i tindrà incidència sobre les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. A través del Catàleg de paisatge es podrà conèixer l'estat del paisatge en aquestes comarques, els seus valors i les mesures per millorar-lo amb la finalitat d'integrar-se en el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals que està elaborant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
La consulta per web és una iniciativa que dona resultats molt útils per als catàlegs de paisatge en marxa i per això és molt important que tothom pugui expressar la seva opinió sobre els paisatges de les Comarques Centrals i així es puguin recollir i considerar totes les visions i sensibilitats.

Es pot accedir a la consulta i respondre l’enquesta fins l’1 de març en aquest web: Consulta Comarques Centrals

Més informació sobre l'Observatori del Paisatge i els Catàlegs de paisatge: CatPaisatge