dissabte, 1 de novembre de 2008

Singulars versus monumentals.4.Pòrtula

El catàleg d’arbres protegits de la Comunitat Autònoma

[Nivell 4. Anacrònic]

Recentment s’ha publicat la tercera remesa del catàleg d’arbres singulars de la Comunitat Autònoma, protegits a l’empar de la llei 6/91, sense gens de promoció i molt poca emoció (BOIB 08.03.03).

De la cinquantena d’arbres que proposàvem a la Pòrtula n. 252 s’ha protegit l’ullastre de Son Corcó, l’alzina de ses Truges, la bellaombra de la plaça de la Reina, el ficus del Cementeri, i el ficus de la Misericòrdia, a més de l’olivera de Cort, una palmera de per Binissalem, el pi esqueixat de Son Corcó, el garrover de Son Móra (Batlet, a Porreres), que és francament lleig, i poca cosa més. Amb una paraula: poc, i mossegat de rata. Encara no han trobat el lledoner de Lluc, ni cap pinarro d’aquests que superen els 30 metres d’altura i són ben prop de la carretera. Som encara ben lluny d’un catàleg d’arbres protegits com cal i mereixem.

Molt poc hem avançat, dèiem, en relació al primer catàleg de la Comunitat Autònoma, del que ja es compleixen deu anys, que almenys tenia una emoció triple: protegia els arbres més coneguts aleshores (pi de Can Moragues, pi de sa Biga, pi de sa Pedrissa...), tot i que també tenia oblits ben cridaners (el pi des Caülls no es va protegir fins que no va estar clar que no molestaria el Festival Park i ja l’havia protegit l’Ajuntament), alhora que la inclusió d’altres exemplars sembla que no tenien altre mèrit que un goig dedicat. Era molt esperat, ja que era un catàleg iniciat feia molt d’anys, el temps d’aquell antic Icona, tant és així que quan va sortir alguns arbres ja estaven moribunds; i sobretot, obria un camí nou d’esperança, tot homenajant i protegint de manera efectiva el nostre patrimoni natural. Això, com dèiem, continua ben igual: encara esperam.

Pere Llofriu (Pòrtula n. 261, 2003)
***********************


Sol·licitud de catalogació com a Arbres Singulars
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Il·lustríssima senyora Consellera:

A l’empar de la llei 6/91 de protecció dels Arbres Singulars que es va crear per a integrar els individus vegetals arboris de talla, edat o característiques extraordinàries.

Atès que en data 29.10.92 (BOCAIB 10.07.93) es varen incloure al Catàleg d’Arbres Singulars el pi ver de sa Pedrissa, el pi ramut de Peguera, el pi Gros de Can Moragues, el pi de sa Biga, el pi de Son Guitard, el pi de Son Roig, el pi de sa Capelleta, l’alzina d'en Pere, l’alzina dels Set Cimals, l’alzina d’es Molí nou, el cedre de Massanella, el lledoner de Sor Clara Andreu, els reures de sa Riera, els fleixos de Son Seguí, el teix de sa Granja, el platero Gros de sa Granja, la bellaombra de la Trapa...

Atès que en decrets posteriors diversos (BOIB 27.01.01) s’han catalogat el pi Gros d’es Caülls, l’olivera na Capitana, l’alzina de sa Casota, el platero de la clastra d’Alfàbia...

Atès que, com ja hem patit espesses vegades amb molt poc temps (Na Camel·la, carretera de Valldemossa, Porta de Santa Catalina...), els arbres són l’element més vulnerable –i vulnerat- de qualsevol remodelació (en dos dels casos esmentats eren un conjunt paisatgístic emblemàtic que varen desaparèixer “per sorpresa”, ningú no s’ho podia imaginar el dia anterior), amb la qual cosa estam perdent a marxes forçades un patrimoni natural, cultural i paisatgístic d’enorme vàlua.

Atès que els arbres que relacionam tot seguit reuneixen, i amb escreix, les característiques esmentades a la llei 6/91, reïxen ben clarament per damunt els de la seva espècie, no tenen res que envejar dels arbres ja protegits esmentats com hem demostrat a aquesta secció de Pòrtula des de fa uns dos anys, i en definitiva, són un patrimoni natural i cultural únic que hem heretat dels nostres majors i tenim obligació moral d’intentar que els puguin conèixer i gaudir els nostres descendents, ja que estam parlant de testimonis vius amb segles d’història,

Sol·lícit que sien inclosos al catàleg d’Arbres Singulars de la Comunitat Autònoma els arbres que relacionam tot seguit (el llistat inclou el nom de l’arbre, municipi, perímetre de soca, altura i amplada de capçada, bibliografia i motiu principal de necessitat d’inclusió al catàleg):

Alzina d’Alcanella-327/01 Escorca 327 ns 24 en preparació amplada màxima
alzina d’Almallutx-473/00 (3) Escorca 473 22 18 Pòrtula 247 rècord de soca plena
alzina d’Almallutx-463/00 (4) Escorca 463 21 22 Pòrtula 247 alzina de quatre homos
alzina d’Almallutx-395/00 (5) Escorca 395 21 19 Pòrtula 247 alzina de tres homos
alzina d’Almallutx-390/00 (1) Escorca 390 18 19 Pòrtula 247 alzina de tres homos
alzina d’Almallutx-320/00 (2) Escorca 320 16 22 Pòrtula 247 conjunt amb les germanes
alzina de Binifaldó-364/01 Escorca 365 18 20 en preparació alzina de tres homos
alzina de la Plana de Muntanya Escorca 377 14 18 en preparació alzina de tres homos
alzina de sa Cova de sa Palla Selva 340 24 23 en preparació capçada rècord
alzina de ses Figueroles-307/01 Selva 307 16 17 en preparació exemplar magnífic
alzina de ses Rotes-339/01 Mancor 339 19 26 en preparació rèdord d'ampla
alzina de ses Truges Escorca 565 14 16 Pòrtula 238 rècord de soca buida
alzina de Son Fortesa-328/01 Alaró 328 20 20 Pòrtula 240 exemplar magnífic
alzina de Son Perot-400/01 Bunyola 400 15 20 en preparació alzina de tres homos
alzina de Son Vic Puigpunyent 376 17 20 en preparació alzina de tres homos
alzina des Torrent de s'Estret Valldemossa 340 18 18 en preparació alzina de tres homos
arbre de pisos de can Terreta Esporles 243 30 10 en preparació 30 metres d’altura
arbre de pisos de sa Granja-1 Esporles 270 31 15 Pòrtula 243-244 30 metres d’altura
arbre de pisos de sa Granja-2 Esporles 217 29 10 Pòrtula 243-244 30 metres d’altura
bellaombra de Son Seguí Santa Maria --- 9 13 Pòrtula 251 exemplar magnífic
bellaombra des Convent Santa Maria --- 12 13 Pòrtula 251 exemplar magnífic
bellaombra la Plaça de la Reina Palma 510 12 18 Pòrtula 251 exemplar magnífic
cària darrera s'Hort den Pau Mancor 276 21 22 en preparació exòtic raríssim
cedre blau Gros d’Alfàbia Bunyola >300 33 20 Pòrtula 242-244 >30 metres d’altura
ficus de la Misericòrdia Palma 414+344 17 33 Pòrtula 249 rècord d’amplada
ficus des Cementeri Palma 580 12 23 Pòrtula 249 soca espectacular
ficus des Mercat Palma 355 17 22 Pòrtula 249 exemplar magnífic
lledoner d’Albenya Algaida 341+340 18 23 Pòrtula 241 capçada màxima
lledoner de Lluc Escorca 374 17 19 Pòrtula 241 exemplar magnífic
lledoner del Cementeri Montuïri 380 14 16 Pòrtula 241 exemplar magnífic
olivera d’es Putxet Estellencs 1000 ns ns Pòrtula 248 pot ser del temps des moros
olivera de baix des pins vers Banyalbufar 732 ns ns Pòrtula 248 pot ser del temps des moros
olivera de Biniatzar Bunyola 1122 8 8 Pòrtula 248 pot ser del temps des moros
olivera de Son Balaguer Puigpunyent 741 ns ns Pòrtula 248 pot ser del temps des moros
olivera de Son Montserrat Bunyola 718 ns ns Pòrtula 248 pot ser del temps des moros
om de sa Font dels Oms Escorca 295 34 14 Pòrtula 250 >30 metres d’altura
pi (es Padrí) des Coll de sa Rota Selva 398 18 18 Pòrtula 235 deu ésser el pi més vell
pi de Biniatzar Bunyola 325 23 21 Pòrtula 236 pi de tres homos
pi de Canet Esporles 375 28 16 en preparació pi de tres homos
pi de s’Hotel Valldemossa 400 27 17 Pòrtula 236 pi de tres homos
pi de sa Coma Valldemossa 412 36 17 en preparació rècord d’altura
pi de sa Cova del Beato Valldemossa 393 26 22 Pòrtula 236 pi de tres homos
pi de ses Figueroles Selva 386 28 17 Pòrtula 236 pi de tres homos
pi de ses Voltes des Cavall Bernat Selva 317 34 17 en preparació altura increïble
pi de Son Canta Selva 392 27 16 Pòrtula 233 pi de tres homos
pi de Son Creus Bunyola 450 31 22 Pòrtula 236 relleu del pi de Son Sales
pi des Cementeri de sa Vileta Palma 325 21 19 en preparació exemplar magnífic
pi des Coll de Sóller Bunyola 386 25 23 en preparació pi de tres homos
pi ver de sa Granja Esporles 340 23 13 Pòrtula 243-244 pi ver de tres homos
platero de sa Font de Valella Selva 361 22 24 Pòrtula 242-244 exemplar magnífic
platero de sa Granja-322/01 (2) Esporles 322 30 Pòrtula 243-244 exemplar magnífic
poll de sa Granja-620/01 Esporles 620 36 12 Pòrtula 243-244 rècord de soca absolut
ullastre de Son Corcó Consell 350 11 11 en preparació mides màximes.

Pere Llofriu (Pòrtula n. 252, 2002)