divendres, 30 de setembre de 2011

Jornada sobre Boscos Singulars

Boscos Singulars: una riquesa del nostre territori

El dimarts 15 de novembre de 2011 a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme, 47 de Barcelona, es portarà a terme la “VIII Jornada sobre Boscos Singulars: una riquesa del nostre territori” organitzada per la Societat Catalana de Biologia, el CREAF i ICHN.

Avui en dia la societat sap que els boscos han d’acomplir una gran diversitat de necessitats econòmiques, socials o mediambientals. Per això són necessàries respostes i propostes innovadores que facin compatibles els diferents usos i serveis dels boscos amb la seva conservació.
Fins l’actualitat, les eines de referència utilitzades en la planificació i la gestió forestal han estat els inventaris forestals nacionals -IFN2 i IFN3- i l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya -IEFC. A partir d’aquests hem pogut obtenir una visió general de l’estat dels nostres boscos i els seus valors mitjans. Tanmateix, ens han mancat dades per comparar l’estat actual amb un model de bosc de referència i així poder establir nous objectius.
Aquesta inquietud és la que ha dut a la Generalitat de Catalunya a impulsar un nou inventari específic sobre boscos, que pel seu caràcter singular, podríem considerar els millors boscos de Catalunya. Uns espais pràcticament desconeguts fins al moment per la seva escassesa. L’entitat coordinadora del projecte ha estat el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el resultat de la iniciativa ha estat el que avui coneixem com l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya. Un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de país, considerant els valors de conservació, socials, millora del coneixement i producció, bo i atenent als diversos usos que se’n fan. Aquest inventari, elaborat mitjançant la implicació de tots els sectors involucrats, haurà de ser un referent per a gestors del bosc i haurà de poder replantejar les estratègies de manteniment i millora dels nostres espais forestals.
Ara, des del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) proposen una discussió i reflexió oberta per contrastar els punts de vista d'investigadors, tècnics i administracions amb competències en la planificació i la gestió del territori sobre aquesta mena de boscos tan escassos i especials.

L'assistència a la jornada és lliure i gratuïta però es prega confirmació d'assistència a a.ramon@creaf.uab.cat

Ponències de la Jornada:

 • Ancient forests of the Med: a conservation priority.
  Daniel Vallauri, Forêts Naturelles a WWF
 • Inventari de Boscos Singulars de Catalunya: una nova eina per la millora de la gestió.
  Marc Gràcia, CREAF
 • Participació social i resultats obtinguts en l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya.
  Lluís Comas, CREAF
 • La Maçana, un bosc resistent al pas del temps.
  Jean André Magdalou, Reserva Natural La Maçana
 • Els boscos singulars i la protecció social del territori.
  Miquel Rafa, Àrea de Medi Ambient de l’Obra social de Catalunya Caixa
 • Els boscos singulars: una aproximació des de l’òptica local.
  Carles Dalmases, Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
 • Accions de conservació de boscos madurs i singulars al Parc Natural de l’Alt Pirineu.
  Jordi Palau, Parc de l’Alt Pirineu
 • Silvicultura de gestió de l’aigua en bosc mediterrani. Experiències en sureda.
  Joan Botey, Consorci Forestal de Catalunya
 • Programa Selvans de la Diputació de Girona: una extensió d’una xarxa de boscos madurs i singulars.
  Jaume Hidalgo, Medi Ambient i Territori, Diputació de Girona
 • Com divulguem al públic un inventari de boscos singulars?
  Anna Ramon, CREAF

Programa: