dimecres, 20 de maig de 2009

Ses cabres autòctones


Ses cabres mallorquines

Avui he rebut aquest curiós correu:


"Ses cabres autòctones mengen càrritx. Són uns animals que, encara que no són endèmics com es Myotragus, són autòctons des de fa molt de temps. Sa genètica mos diu que provenen de Creta. Com espècie cinegètica se pot caçar i a més se poden lograr trofeus que són dobers contants i sonants. Sis mil euros per un cap de boc amb bones banyes. Lo que sí que podem fer per tenir contents ets ecologistes que tot lo dia emprenyen, és que controlarem molt sa població de cabres a totes ses muntanyes de ses illes. Llavors però, en venir un turista amb duros triarem quatre bocs que haurem surat a un bon corral i l’amollarem feliç per allà, per tal que el turista de duros el pugui matar i quedi ben content. Això no ho feim només per fer contents a n’ets ecologistes, ho feim també perquè aquí, a ses illes balears, per molts de cartells de perill, achtung, danger i no sé que més que posem, no n’hi ha prou per controlar es personal que du carabina, d’aquelles que fan renou i arriben enfora. Aquí ho hem de reconèixer, no podem fer com a n’es començament de sa pel·lícula d”El cazador”, aquella lluita tan guapa entre aquell cérvol de banyes grossos i s’homo (en De Niro). Així idò els ho posarem a tir i tothom content, ets ecologistes amb fora cabres a Mallorca i pes propietaris titulars de cotos, bocs a tir pes turistes que duen euros. Encara que això és un desbarat perquè ara tota la muntanya ja està bruta que no hi pot estar més, per enlloc poden passar i ses cabres al menos fan net. Ja voras quin foc més gros que hi haurà a Mallorca es dia que no hi hagi cabres."


Fotos: JV


4 comentaris:

Anònim ha dit...

uf, n'hi ha que no evolucionen.

Joan Vicenç ha dit...

Abans d'iniciar o augmentar algun malentès vull deixar clar que el tal correu no és tal, només una formula literària que he emprat per expressar un pensament que si fa no fa, ben igual a aquest, està àmpliament estès en aquest món de la caça major, gestió cinegètica administrativa, propietaris i titulars de vedats i interessos econòmics diversos. No hi ha hagut cap intenció manipuladora, doncs. Gràcies.

Anònim ha dit...

Amb això de les cabres, a tot els forums "anti" se sent de tot menys solucions viables i pràctiques. Bé, s'està molt bé passetjant-se, mirant aucellets, i queixant-se de tot ...

Joan Vicenç ha dit...

Ala ves! Ja ho crec que se n'han donades de solucions viables, polítiques i pràctiques. Mira't-ho be i passeja't un poc mirant ocellets que va molt bé per a reflexionar-hi.