divendres, 8 de juny de 2007

Biomassa. El cas de la Cerdanya

Davant del canvi climàtic i els problemes derivats de l'explotació i ús del petroli, el Pla de l'energia de Catalunya preveu per al 2015, multiplicar per 4 respecte l'any 2003 l'ús d'energies renovables. Segons el pla, aquest augment de l'ús d'energies renovables significaria que unes 144.000 Tones equivalents de petroli provindrien de la biomassa i que en producció d'electricitat equivaldria 64 MW de potència instalada. Així doncs, la participació de la biomassa en el global d'energies renovables seria del 10,4%.
-És evident que per aprofitar la biomassa forestal cal que es garantitzi la continuïtat d'aquest recurs amb la qual cosa cal anticipar que la biomassa ha de ser únicament un complement a les altres energies. No es podria satisfer la demanda energètica únicament amb la biomassa, s'entén que això suposaria efectes ecològics debastadors.
Aquest fet, indiscutible, pot fer pensar en la poca viabilitat d'aquesta energia per diversos motius, els elevats costos d'explotació i la alta competència d'altres energies, no obstant, això es podria compensar amb subvencions o bé amb l'aprofitament dels molts recursos que pot presentar el bosc.
-L'aprofitament de la biomassa va més lligat a operacions de petita dimensió (Domèstics, equipaments municipals etc...)

EL CAS DE LA CERDANYA


L'abandó de les forests de la Cerdanya va venir precedit d'importants destrosses provocades per grans nevades l'any 1973-74 amb la qual cosa es va iniciar un procés de planificació i ordenació, els objectius perseguits amb la ordenació van ser aconseguir una menor vulnerabilitat dels arbres a la neu i al vent, manteniment de ramaderia extensiva, reducció selectiva de combustible i diversificació d'edats i espècies (Moltes forests presentaven boscos coetanis de pi roig i pi negre per l'abandó gairebé sobtat de la pastura i altres activitats).

Actualment hi ha una planificació per extreure el 23% del creixement total de la biomassa, la previsió d'extracció de biomassa fustera al final d'aquesta dècada a la Cerdanya és de 12.650 tonelades i el creixement anual del conjunt dels boscos públics de la Cerdanya és de 54.500 t.
Trobar sortida a la biomassa no va ser fàcil, hi havia ajuntaments que no ho veien clar (preferien comprar petroli del Pròxim Orient), mentre això passava, els inventaris forestals reflexaven els volums de biomassa més elevats en molts segles juntament amb el risc de grans incendis.

Gestió al municipi d' Alp; La seva propietat forestal d'utilitat pública és de 1.137 ha. i 300 ha de bosc comunal. La possibilitat de la forest és de 1.834 m3/any (i 259 m3/any de primeres aclarides). Té un projecte per escalfar un poliesportiu, escoles, parvulari, sala de congressos, casino-teatre i l'ajuntament.
Actualment té una caldera que abasteix poliesportiu i sala de congressos, és de 150 kw i consumeix 150 m3 biomassa/any. També disposa d'una segona caldera que abasteix les escoles del poble. Tot plegat ja ha donat estalvis econòmics del 39% respecte l'ús del petroli (ho dic pels Ajuntaments) i estalvis de carboni provinent del petroli.

Futur: La intenció és consumir la fusta de trituració i les branques, això significa cremar 4.217 tonelades i 1.695 t. de branques i fulles, amb tot plegat es poden generar 11.457 kW. Si s'utilitzés la fracció de palet per a biomassa energètica hi hauria disponibles (8.434 + 1.695) tonelades més, amb la qual cosa es podrien generar 19.629 kW (Quantitat que podria satisfer la demanda de 1.400 famílies).

Cal però, prendre la decisió del que cal fer, es pot continuar amb la progressió dels boscos abandonats (i per tant amb usos cada vegada més limitats) i/o bé apostar per l'ús energètic de les masses i mantenir els usos tradicionals de la zona. La meva opinió és que, com en tot, cal un equilibri, hi ha d'haver zones especialment pensades per a la protecció però també d'altres en que es puguin fer aquest tipus d'aprofitaments. Tot i això no hem de confondre aprofitaments amb explotació intensiva, el meu punt de vista és que aquests aprofitaments haurien de ser el màxim de respectuosos amb el medi, això es pot aconseguir a través de l'aplicació de mètodes més ecològics i sostenibles, sempre garantitzant la persistència del bosc (no extreure més del que pot generar el bosc). Un altre benefici de tot plegat és que ja que es fa gestió, introduïr també una gestió encarada al manteniment d'hàbitats (p. ex. Gall fer, Picot negre...) i altres paràmetres ecològics podria fer totalment compatible explotació amb conservació.

Donat que la biomassa, en principi, no pot competir directament amb altres energies, no cal patir per un descontrol en la gestió d'aquest recurs. Crec que sempre pot ser un bon recolzament per a pobles amb un entorn forestal, el meu punt de vista és que en aquests indrets hauria de ser l'energia renovable per excel·lència, sempre en funció de les possibilitats d'extracció d'aquest recurs en l'entorn.

Font: Revista Silvicultura.

Cap comentari: