diumenge, 16 d’octubre de 2011

Per l'octubre la magrana madura

Cançonetes i dites populars
de la magrana i el magraner


A la mar es cria el peix
i a la sèquia les anguiles,
al magraner les magranes
i a la figuera les figues.
~
Per la mar es cria el peix
en les sèquies les anguiles
i en el magraner, magranes
i en el roser roses fines.

Alça't, morrut, cascarrut!
No t'enviaran del ball,
perquè tens unes mangranes
com a melons de tot l'any.

Demà són ses verges;
totes hem d'anar
davall ses alzines,
bunyols a menjar.

Guaitarem dins s'aigua
i veurem pendons,
amb quatre magranes
i quatre melons.

Avui són ses verges
tots hi hem d'anar,
de pa i confitura
hem de berenar.

Dones i mangranes,
d'Alcora són les més preciades.
~
El cabell, com un fil d'or,
les galtes, com la magrana,
l’alè, com perfum de flor
i com un àngel, el cor
són prendes de valenciana.

El campanar de Bolulla
està fet una magrana,
perquè l'obrer el va fer,
el va fer de mala gana.
~
La campana de Lledó
s'ha obert com una magrana,
els fadrins de Castelló
festegen de mala gana.

El Dimoni Bufarell
va néixer en temps de magranes
i sa mare tenia ganes
de tocar-li es clotell.

En el carrer de sant Fèlix
diuen que no faran bous
perquè hi ha hagut mala collita
de magranes i codonys.

En sant Joan, la malvasia,
en Monover, aiguardent;
en Elx, magranes i palmes,
i en tots puestos, ametlers.

M’agrada coir magranes
a un magraner petit.
Saps que és de dolç un confit
per un golós que en té ganes!

Madona de Sa Cabana,
aixecau-vos dematí,
i veureu es sol sortir
vermell com una magrana.

Partirem una magrana

Una nit que feia fosca
trobàrem dos fadrines;
portaven “dos” cantarelles
i li tire ma a les ma...

Ma mare no vol que ho diga,
perquè és pecat mortal;
ma mare li la toca a mon pare
per la punta del par...

Partírem una magrana,
la férem en tres tallons
i el primer que la tastava
es tirava mà als co...

Corrien com a centelles
en aquella multitud
per vore si agarraven
aquell home del caaanut.

(Popular de Teulada)
~

Partien una magrana,
la feren en tres tallons
i tots els qui la tastàvem
es tiraven mà als co...

Corrien com a centelles,
totes les joves i velles,
tocant-se les ma...

Ma mare no vol que ho diga,
perquè diu que és pecat,
i cada volta que ho dic,
m’arranca un pèl del cap.

(Popular de Teulada)

Si dius que a Mallorca vas
no me'n faràs venir ganes,
allà menjaràs magranes
agres, dolces i albars.

Tibi, Tibi,
carreret i mig,
magranetes agres
i farinetes de panís.

Per Sant Jaume i Santa Anna, pinta el raïm i la magrana.
~
Per Sant Francesc, les magranes.
~
Per l'octubre la magrana madura.
~
Any de magranes, any de blat.
~
Si vols agafar gana, menja magrana.
~
Primer que gana, taronja i magrana.
~
Val més taronja i magrana que passar gana.

La magrana, de matí és or,
a migdia, plata i de nit mata.
~
Si vols morir, menja magrana i vés a dormir.
~
Si et vols morir, menja magrana i ves-te'n a dormir.
~
Magraner fi a vora camí, tirori.
(Vol dir que es bord o que anem en compte)
~
Magraner ple a la vora del camí.
(Senyal de que és bord i no aprofita)
~
Anar a esqueixar magraner
(Es diu dels matrimonis o famílies mal avingudes)

Endevinalles

“Fortalesa de soldats
que no tenen cap ni peus,
però tots ben col•locats
i tots vestits de vermell”
~
“La nina rodoneta
la gent petiteta
de cul rabassut.
Endivina-lo, cap de ruc”
~
“Té ossos i no te carn,
Porta corona i no es capellà”
~
“Un marge ben margenat
que la punta del martell
no ha tocat”
~
(La solució a cadascuna és “Magrana”)

• Fotos: Josep Mª · Masia Vilalta · Fernando · Masia Vilalta · mmolinah ·
· Joan Grífols · Joan Grífols · Ferran Turmo Gort · Jordi Bibià Balada ·
· ramonet49 · Jordi Roy Gabarra · Xim-O · Ferran Turmo Gort ·
· Diari MEF · mans a les mans · Ferran Turmo Gort · Miquel Bohigas Costabella ·