dimarts, 23 de febrer de 2010

Una part del cicle del carboni

Intentant emular en Joan Miquel Oliver a 'Arbre que mira farola'

l'altre dia se'm va ocórrer aquest encadenat

Arbre torna Arbre

Arbre que torna brancam
Brancam que torna exsecallada
Exsecallada que donarà feixos
Feixos que tornen caliu
Caliu que encalenteix forn
Forn que encalenteix llaunes
Llaunes que couen porcella
Porcella que passa a la panxa
Panxa que dóna felicitat
Felicitat que torna companyonia
Companyonia que torna tertúlia
Tertúlia que torna becada
Becada que fa digestió
Digestió que torna una femta
Femta que pega a la bassa
Bassa on tornarà fems
Fems que adobarà a l’arbre
Arbre que torna brostada
Brostada que torna branquillons
Branquillons que tornen arbre
Arbre que torna brancam
Brancam que torna exsecallada...

Rafel Mas, Búger 22 de febrer de 2010