diumenge, 3 de gener de 2010

La projecció territorial de la corrupció política
Mallorca: El Pla de Carreteres és el Pla Territorial


L'any 2002, es realitzaren a Palma i organitzades per la Conselleria de Medi Ambient, unes jornades sobre Mobilitat Sostenible. Els ponents, prou solvents en la matèria, exposaren les idees i models posats en pràctica en altres poblacions i territoris europeus i, en coneixement de causa, col·locaren fites per a on ells creien que hauríem d'anar: Cap dels seus consells fou tingut en compte. Ben al contrari.

Recomanacions de l'estil de “ Per qüestionar qualsevol model, primer ens hem de replantejar quin territori volem. Mai no podem pensar el model de mobilitat si no repensem el model te territori...” o “... la congestió empeny la construcció de noves infraestructures viaries; les noves infraestructures viaries estimulen canvis en la localització de les activitats i dels comportaments, de forma que es compren més automòbils i s'utilitzen amb més freqüència i per a recórrer majors distàncies; finalment, l'increment del trànsit automobilístic torna a generar congestió i a estimular la construcció de més vies o l'ampliació de la capacitat de les ja existents” o també: “...La capacitat de transport de la xarxa que quedarà plasmada en el PTM (Pla Territorial de Mallorca) fàcilment permet duplicar i encara triplicar a llarg termini les actuals places turístiques i residencials de Mallorca.”

Tot això sense parlar del canvi climàtic, de la contaminació, de l'afectació a la pagesia, de l'especulació del sòl, de la “ciutat difusa” de tota l'illa, de la pèrdua de la pròpia identitat, de l'amenaça a la biodiversitat, de la minva de qualitat de vida, del cost econòmic individual i col·lectiu del transport privat, de la contaminació generada per accedir als llocs de treball, de l'impacte que tot plegat provocarà a la industria turística, de la manca d'alternatives per afrontar un futur molt incert.... Com parlar d'un Pla Territorial de Mallorca o d'un model econòmic sustentable si tots els partits polítics, inclosa l'abstenció positiva del PP, votaren a favor d'un Pla de Carreteres que condiciona absolutament aquest Pla Territorial?

Cal no oblidar que la projecció política que els imputats en infraccions de llei relacionats amb la corrupció, han emès sobre el territori i la població durant el seu govern, n'és un reflex del seu quefer delictiu. En política, pot ser d'altra manera?. Espanta pensar que, en temes tan importants per el futur de la nostra població, de la nostra terra, els polítics avui imputats encarregassin l'elaboració d'un Pla de Carreteres, un Pla Territorial, amb la mateixa idea, amb la mateixa consciència política que alimentava la seva corrupció. Al cap i a la fi eren les mateixes persones. Sabien ben be el que es feien.


Joan Vicenç Lillo i Colomar.
Alaró a 3 de gener de 2010

Fotos JV10