dilluns, 11 de gener de 2010

Convocatòria als defensors de la mare terra


Conferència mundial dels pobles
sobre el canvi climàtic
i els drets de la Mare Terra


“El govern de l'Estat Plurinacional de Bolívia convoca als pobles i moviments socials i defensors de la mare terra del mon, i invita als científics, acadèmics, juristes i governs que vulguin treballar amb els seus pobles a la Conferència Mundial dels Pobles sobre el Canvi Climàtic i els Drets de la Mare Terra a realitzar-se del 20 al 22 d'abril de 2010 a la ciutat de Cochabamba, Bolívia”


Considerant que el canvi climàtic representa una real amenaça per a l'existència de la humanitat, dels éssers vius i de la nostra Mare Terra com avui la coneixem.

Constatant el greu perill que existeix per a les illes, zones costeres, glacials dels Himalaies, els Andes i les muntanyes del món, els polos de la Terra, regions caloroses com l'Àfrica, fonts d'aigua, poblacions afectades per desastres naturals creixents, plantes i animals i ecosistemes en general.

Evidenciant que els més afectats per el canvi climàtic seran els més pobres del planeta que veuran destruïdes les seves llars, les seves fonts de supervivència i seran obligats a migrar i cercar refugi.

Confirmant que el 75% de les emissions històriques de gasos d'efecte hivernacle s'originaren en els països irracionalment industrialitzats del nord.

Constatant que el canvi climàtic és producte del sistema capitalista.

Lamentant el fracàs de la Conferència de Copenhagen per responsabilitat dels països anomenats “desenvolupats” que no volen reconèixer el deute climàtic que tenen amb els països en vies de desenvolupament, les futures generacions i la Mare Terra.

Afirmant que per a garantir el ple compliment dels drets humans en el segle XXI és necessari reconèixer i respectar els drets de la Mare Terra.

Reafirmant la necessitat de lluitar per la justícia climàtica.

Reconeixent la necessitat d'assumir accions urgents per evitar danys majors i sofriments a la humanitat, la Mare Terra i restablir l'harmonia amb la naturalesa.

Segurs que els pobles del mon, guiats per els principis de solidaritat, justícia i respecte per la vida, seran capaços de salvar la humanitat i la Mare Terra; i

Celebrant el dia Internacional de la Mare Terra,

El govern de l'Estat Plurinacional de Bolívia convoca als pobles i moviments socials i defensors de la mare terra del mon, i convida als científics, acadèmics, juristes i governs que vulguin treballar amb els seus pobles a la Conferència Mundial del Pobles sobre el Canvi Climàtic i els Drets de la Mare Terra a realitzar-se del 20 al 22 d'abril del 2010 a la ciutat de Cochabamba, Bolívia.

La Conferència Mundial dels Pobles sobre el Canvi Climàtic i els Drets de la Mare Terra te per objectius:

1)Analitzar les causes estructurals i sistèmiques que provoquen el canvi climàtic i proposar mesures de fons que possibilitin el benestar de tota la humanitat en harmonia amb la naturalesa.

2)Discutir i acordar el projecte de Declaració Universal de Drets de la Mare Terra.

3)Acordar les propostes de nous compromisos per el Protocol de Kyoto, i per a projectes de Decisions de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic que guiaran l'acció dels governs compromesos amb la vida a les negociacions de canvi climàtic i a tots els escenaris de Nacions Unides, respecte a:

a) deute climàtic.
b) migrants-refugiats del canvi climàtic.
c) reducció d'emissions.
d) adaptació.
e) transferència de tecnologia.
f) finançament.
g) boscos i canvi climàtic.
h) visió compartida.
i) pobles indígenes i
j) altres

4)Treballar en l'organització del Referèndum Mundial dels Pobles sobre el canvi climàtic.

5)Analitzar i traçar un pla d'acció per avançar en la constitució d'un Tribunal de Justícia Climàtica.

6)Definir les estratègies d'acció i mobilització en defensa de la vida fron al Canvi Climàtic i per els Drets de la Mare Terra.


Bolívia 5 de gener de 2010
Evo Morales Ayma
President de l'Estat Plurinacional de Bolívia

Email: info@cmpcc.org

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra
Fotos JV09