dissabte, 27 d’agost de 2005

Escollir els arbres adequats per millorar l'aire urbà

Un equip de científics britànics ha elaborat un mètode per avaluar l'impacte que diferents espècies d'arbres tenen sobre la qualitat de l'aire urbà. La classificació s'ha dissenyat per ajudar als planificadors urbans a decidir sobre les espècies que s'han de plantar a fi d'aconseguir una qualitat sostenible d'aire urbà. Plantant l’espècie adequada els arbres repercuteixen en la qualitat de l'aire. Els arbres autòctons de full ampla com els roures, els oms i els aurons solen ser pitjors segons aquest sistema de classificació.
Els arbres són part integral del medi ambient urbà. La seva presència afecta a les comunitats humanes des del punt de vista ecològic, social, econòmic i físic. Generalment es pensa que només beneficien a la qualitat de l'aire; no obstant això, els científics saben des de fa prop de dues dècades que les emissions biogèniques de certs arbres poden augmentar els nivells d'alguns agents contaminants, sobretot de l’ozó, en l'aire urbà.
La principal raó que els arbres siguin capaços de contribuir a eliminar contaminants com l’ozó i els òxids de nitrogen de l'aire durant el dia és un efecte secundari que es deriva del fet de tenir els seus estomes oberts durant les fotosíntesis. Quan els estomes estan oberts i hi ha un nivell més alt d’ozó fora de la fulla que dins, es produeix una gradient de difusió i els contaminants s'endinsen en la fulla. Dins d'ella, reaccionen i surten a l'atmosfera. No obstant això, els components orgànics volàtils que produeixen els arbres, principalment l'isoprem és pels arbres de fulla caduca, s'ha demostrat que augmenten els nivells de l’ozó a ras del terra en una àrea urbana.
Els resultats de l'estudi poden ser vàlids per a una ciutat de latitud mitjana amb un clima temperat i el procediment pot individualitzar-se per oferir les recomanacions pertinents a determinades ciutats de qualsevol ecosistema.
· Més informació a :
~