dimecres, 1 de desembre de 2010

REE ha de plantar 9000 arbres a Paterna

El Jutge avala de nou la decisió de l'Ajuntament de Paterna d'exigir a Red Eléctrica de España la reforestació del bosc de La Vallesa

El magistrat del Jutjat del Contenciós Administratiu nombre 4 de València avala novament la decisió de l'Ajuntament d'exigir la reforestació del bosc de La Vallesa, en virtut de la seua Ordenança Municipal de Protecció de l'Arbrat. La sentència és ferma i no cap recurs per part de la companyia Red Eléctrica de España.
En la sentència judicial del magistrat es desestima la tesi de la “invasió competencial”, principal argument esgrimit per Red Eléctrica. La companyia sempre ha considerat que al contar amb autorització de l'administració autonòmica i ésser de competència Estatal l'autorització de línies elèctriques, no havien de sotmetre's a les ordenances municipals.
Davant açò el jutge afirma que aquest fet “no impedeix que concórreguen altres administracions en el marc de les seues competències” i afegeix que segons l'article 191.1.v de la Llei Urbanística Valenciana “requereixen l'obtenció de llicència urbanística totes les actuacions que ho exigisca el planejament o les ordenances municipals, el que legitima la intervenció dels Ajuntaments”. El jutge també considera inadmissible que la companyia demanara la nul•litat de la llicència, que li obligava a realitzar els treballs de reforestació, doncs “el recurrent no pot obtenir una llicència i exercitant-la, impugnar la seua concessió, aquesta argumentació no pot prosperar” indica el jutge.
L'alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha mostrat la seua satisfacció després de la sentència judicial que dóna novament la raó a l'Ajuntament de Paterna enfront de la mercantil Red Eléctrica de España en el contenciós que manté per les tales efectuades per aquesta companyia en el bosc de La Vallesa, sota les esteses elèctriques.
L'alcalde de Paterna va indicar que “aquesta sentència és motiu de satisfacció per a tots, doncs és una qüestió en la qual tots els partits polítics, veïns i col•lectius ecologistes hem anat de la mà”. Agustí va afegir que “l'Ajuntament ha defensat les seus ordenances municipals que són aplicables per a tots sense excepció, tant per a qualsevol veí com per a grans companyies”.
Després del que ha disposat el magistrat, l'Ajuntament de Paterna ha fet valdre l'ordenança municipal de l'arbrat amb tota raó i la companyia ha de complir amb l'obligació de replantar tres arbres per cada exemplar talat. L'Ajuntament de Paterna exigeix a Red Eléctrica de España que procedisca a la reforestació de tres arbres per cadascun dels 3.046 exemplars talats des de l'any 2007.
En situació similar es troba el litigi que l'Ajuntament manté amb Iberdrola, a la qual exigeix la reforestació d'altres tres exemplars per cadascun dels 4.124 exemplars talats sota les línies d'alta tensió. En el cas d'Iberdrola s'està a l'espera de sentència judicial, després de donar la raó el jutge a l'Ajuntament en primera instància i presentar recurs la companyia. Ambdues empreses van rebre a mitjans present mes de novembre un comunicat de l'Ajuntament que exigiria la presentació dels respectius projectes de restauració d'arbrat, amb l'advertiment a ambdues companyies que transcorregut el termini d'un mes s'assumirien els treballs per part de l'Ajuntament, a càrrec de les empreses mercantils.

Article publicat a HortaNoticies el 30.11.2010