dimarts, 7 de desembre de 2010

L'arbre és la fulla i la fulla és l'arbre

La ciutat és un arbre


l'arbre és
la fulla i la fulla
és l'arbre - la casa és
la ciutat i la ciutat és la casa
- un arbre és un arbre però
és també una fulla immensa - una
fulla és una fulla, però és
també un arbre diminut - una ciutat
no és una ciutat si no
és també una casa immensa -
una casa és una casa
només si és també
una ciutat diminuta

Aldo Ernest van Eyck
(Driebergen, 16 març 1918 – Amsterdam, 14 gener 1999)