dissabte, 12 d’agost de 2006

Tala d'arbres a Gal·la Placídia


Arbricidi republicà
i ecosocialista a
la Gal·la Placídia


L'Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de Gràcia, seguint amb la seva política erràtica i del tot mancada de seny, anuncia ara, de fet amenaça, amb carregar-se tots els arbres i la vegetació del cantó Besòs de la Gal·la Placídia per donar cabuda al mercat provisional que substituirà el de la Llibertat mentre no s'hi enllesteixin les obres de remodelació.
L'anunci, quasi clandestí, ha agafat la majoria dels veïns de vacances. Efectivament, un cartell enganxat a les parets dels portals del cantó Besòs de la plaça (per cert, no havíem quedat que estava prohibit enganxar cartells a les parets?), avisa, de forma ben bé críptica, que «per motius de seguretat i a conseqüència de la instal·lació del mercat provisional de la Llibertat, s'hauran d'extreure els arbres del lateral Besòs de la plaça». És curiós que d'executar sense miraments espècies vegetals, ara se'n digui «extreure». Per si no quedava clar que es tracta d'un arbricidi, més endavant, al pasquí s'hi manifesta que els arbres «no es poden trasplantar ja que per aquest subsòl passen les xarxes de serveis del barri, com és el cas de l'aigua, el gas i l'electricitat».
Però la frase que tanca aquest cartell d'informació municipal no és menys enigmàtica: «D'altra banda, els serveis d'urgències i emergència de la ciutat necessiten l'espai suficient per atendre qualsevol incidència». I avall que fa baixada!
Són moltes les veus que s'han aixecat al barri contra la remodelació del vell i bell mercat de la Llibertat, i en aquest sentit s'ha denunciat la pura i dura política especulativa de l'Ajuntament. Ara bé, fins i tot en el supòsit que aquesta remodelació fos necessària (de fet, la majoria de paradistes plegaran el negoci ja que o bé són a punt de jubilar-se o bé no poden fer front als costos econòmics que suposa), no s'hauria de fer a base d'executar un munt d'arbres, alguns dels quals més que vells i ben adaptats.
El més absurd de tot plegat és que encara no fa tres anys, l'octubre de 2003 es va inaugurar una remodelació de la plaça, per donar cabuda al nou Punt Verd del barri, en què es van ampliar els parterres situats a la zona inferior del jardí i es va millorar la jardineria amb el ressembrat; també es van plantar nous arbustos al voltant de l’estació meteorològica i es van plantat més arbres de fulla caduca, a més a més de canviar els bancs que ja hi havia per 32 de nous i la instal·lació de 10 papereres.
Tot això -arbres, arbustos, bancs, papereres, etc.- se n'anirà en orri: uns quants centenars de milers d'euros llençats per la finestra i un patrimoni cultural i natural destruïts per allò del «progrés» a què tan aficionat és aquest Ajuntament «catalanista i d'esquerres», no endebades el regidor d'aquest barri és el republicà Ricard Martínez i al Districte hi viuen els gairebé invisibles capitostos comunistes convertits a l'«ecosocialisme» nostrat, la parelleta Joan Saura i Imma Mayol.

· Article publicat a Ecodiari el 07.08.2006 ·
*

1 comentari:

Anònim ha dit...

No tenen vergonya.