dijous, 24 d’agost de 2006

Els arbres disminueixen el soroll

Arbres contra la contaminació acústica del TGV

L'Ajuntament de la Roca (el Vallès Oriental) ha demanat que la línia del tren d'alta velocitat s'envolti, al pas pel municipi, d'un entramat d'arbres i arbustos. Amb aquesta mesura es vol evitar la contaminació acústica que generarà el pas dels trens. La mesura correctora s'aplicaria en els talusos de la via i tindria un efecte especialment positiu per al barri residencial de Can Colet. A més, també seria útil per reduir l'impacte paisatgístic de la nova infrastructura. El consistori confia que l'ens gestor d'insfrastructures ferroviàries, Adif, accepti les mesures correctores proposades.
Foto: Proposta de l'Ajuntament de talús vegetat a Can Colet
Marçal Lladó
LaMalla.net
· Article publicat a La Malla el 24/08/2006.
· Proposta d'Adif per al municipi de la Roca
*