dissabte, 9 de juliol de 2011

Espoli d'arbres a Soterranyes Baixes

Ecologistes en Acció denuncia l’espoli d’arbres de grans dimensions a parcel•les de Soterranyes Baixes (Vinaròs) propietat de l’Ajuntament

Durant les habituals sortides de camp per a la catalogació de la fauna i flora en el sector Soterranyes Baixes, avui dia encara afectat per un projecte de polígon industrial, s’han detectat moviments de terres i la desaparició de nombrós arbrat tradicional de secà de gran port en les parcel•les 14 i 22, que actualment són de propietat municipal. Els actes denunciats afecten a una superfície total de 4,5 hectàrees i ja han estat arrencats més d’una vintena de garrofers i oliveres de grans dimensions. Es desconeix si aquest tipus d’actuacions han estat promogudes pel propi Ajuntament de Vinaròs o si han estat fruit de robatoris, ja molt habituals a la zona des que es va promoure el pla de reserva de sòl i el projecte industrial.

Recordem que al març de 2010, Ecologistes en Acció va fer públic el patrimoni arbori d’interès local monumental existent en el sector Soterranyes Baixes, sol•licitant-se, al consistori municipal, la seva protecció i la seva inclusió al Catàleg d’Arbres d’Interès Local Monumental de Vinaròs. (Nous arbres monumentals o d’interès local trobats a Vinaròs: Arxiu Pdf.2.9Mb). Aquest patrimoni va ser reconegut municipalment i fins i tot inclòs en els propis informes ambientals de la zona. No obstant això, sembla ser que mai es van prendre mesures cautelars de vigilància, conservació i protecció, i ja s’ha constatat la desaparició de diverses oliveres centenàries (exemplar catalogat amb el nº 11, de perímetre de tronc de 3,40 m. i amb una edat aproximada de 270 anys; exemplar catalogat amb el nº 12, de perímetre de tronc 3,10 m. i amb una edat aproximada de 250 anys. També ha desaparegut un altre exemplar, de perímetre de tronc de 2,9 m. i situat a escassos 10 metres de l’exemplar nombre 11.
Recordem que la zona es troba sotmesa a un pla especial de reserva de sòl i a una fase d’elaboració d’informes ambientals, paisatgístics, arqueològics, etc., i per tant està prohibida qualsevol alteració del seu sòl, patrimoni, paisatge, etc.
Informem que ja hem formulat les corresponents denúncies abans els organismes competents (Ajuntament de Vinaròs, Conselleria de Medi ambient, etc.) perquè prenguin cartes en l’assumpte, ens informin sobre aquestes actuacions, les paralitzin i busquin als seus autors.
Considerem lamentable veure com comença, amb total impunitat, l’espoli de la riquesa patrimonial de Soterranyes Baixes. Aquestes actuacions suposen l’alteració i desaparició d’un hàbitat, els cultius tradicionals extensius de secà, amb un importantíssim caire ambiental i paisatgístic, avui en perill de desaparició a Vinaròs i que ja haurien d’estar conservats i mantinguts amb criteris ecològics i sostenibles en Soterranyes; a més es troben íntimament lligats al seu valuós patrimoni etnològic, avui dia també desprotegit.

Article publicat a Diari no tan a prop el 08.07.2011

2 comentaris:

Juan Bibiloni ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
jd ha dit...

Us acompanyo en el sentiment.
Això de la impunitat és com una malura que cada cop s'escampa més ràpidament, inversament proporcional a la competència del organismes implicats.