dimarts, 26 d’abril de 2011

Vocabulari forestal multilingüe

El Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès ja està disponible en línia

Ja es pot descarregar lliurement el Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès, d'Adriana Gil i altres.

L'obra, que ha estat publicada conjuntament per la Universitat Politècnica de València i la Xarxa Vives d'Universitats, recull 5.945 termes de diferents branques de la ciència forestal, com la Silvicultura, l’Ordenació forestal, la Dasometria, els Aprofitaments o les Repoblacions forestals; d’altres ciències bàsiques relacionades amb el medi natural, com la Biologia vegetal o la Geomorfologia i d’altres aspectes relacionats amb els terrenys forestals. El vocabulari es presenta ordenat de manera alfabètica discontínua i, per a cada terme, se’n donen les equivalències corresponents al castellà, anglès i francès. En els noms de plantes, fongs i animals se’n dóna també el nom científic. A més de la informació d'equivalents, hi ha informació gramatical, sinònims catalans documentats i índexs d'equivalències per facilitar-hi la recerca multilingüe.

La referència completa per a citacions és la següent:
Gil, A.; Delgado, R.; Garcia, V.; Mac Donald, P.; López, M.; Baynat, M.E. Vocabulari forestal: català-castellà-anglès-francès. València: Xarxa Vives d'Universitats – Universitat Politècnica de València, 2010, ISBN 978-84-8363-609-1, N. Pàg. 641.

El Vocabulari Forestal està disponible en línia a : UPV Vocabulari forestal [arxiu Pdf 50 Mb]

També hi ha un altre Vocabulari Forestal, el de d’Eduard Parés, que es pot consultar en línia, aquí en trobareu informació : El 'Vocabulari forestal', en línia