diumenge, 3 d’abril de 2011

Conservació d'arbres fruiters antics

Curs sobre conservació d’arbres fruiters antics
Cap de setmana 8, 9 i 10 d’abril de 2011

Es tracta de conéixer la riquesa de la biodiversitat agrícola i ramadera tradicionals i aprendre tècniques de conservació de varietats antigues d’arbres fruiters.
Es visitarà una finca amb una col•lecció d’arbres fruiters de varietats antigues a La Selva del Camp (propietat del monitor del curs) i s'aprendrà sobre la pràctica les tècniques de conservació d’aquestes varietats, com ara els empelts.
El curs anirà a càrrec de Xavi Jiménez, biòleg i conservador de varietats antigues de fruiters i de races autòctones d’aviram.

Lloc: Reus i finca a La Selva del Camp

Divendres dia 8, de 8 a 22 h. Sessió teòrica.
Dissabte dia 9, de 9.30 a 18.30 h. Pràctica.
Diumenge dia 10, de 9.30 a 14.30 h. Sessió teòrica.
Informació i inscripcions:
Tel 977 331 142
Correu: secretaria@gepec.org
Web: www.gepec.cat
Av. Prat de la Riba, 18 - 2n. Reus (dimecres i divendres de 9 a 13 i dimarts i dijous de 16:30 a 20)

Continguts:
Races i varietats tradicionals de les nostres comarques i el seu estat de conservació actual. Tècniques de reproducció i multiplicació d’arbres fruiters. Pràctica d’empelts d’estiu.

Programa


1er dia (a l’aula):
La importància de la biodiversitat agrària i ramadera a nivell mundial i Català.
La pèrdua de la biodiversitat agrària (segons dades de la FAO).
La importància de la biodiversitat agrària i ramadera com a part del nostre patrimoni genètic, cultural, etnològic i natural.
Els arbres fruiters autòctons com a part d’aquest patrimoni.
La situació de la conservació d’arbres fruiters antics a Catalunya. La situació a les comarques de Tarragona.
Introducció a les tècniques de conservació dels arbres fruiters antics.

2on dia (Jornada a una finca, propietat del monitor del curs, on es fa conservació de la biodiversitat agrària i ramadera):
Les conservacions ex-situ: les col•leccions d’arbres fruiters.
Altres formes de conservació de la biodiversitat agrària: els bancs de germoplasma, la conservació in-situ.
Les tècniques de reproducció i conservació d’arbres fruiters antics: la reproducció per llavor i la multiplicació per estaca, per rebrot i per empelt. En quines especies es pot aplicar cada tècnica.
Els empelts: quins tipus i quan es fa servir cadascun. Quins requeriments tècnics cal tenir en compte (èpoques de l’any, compatibilitat entre espècies, influència de la lluna, requeriments
hídrics...).
Els portaempelts. Quins i per què?.
Les eines necessàries en la reproducció i conservació dels arbres fruiters antics: el xurrac, les tisores de podar, els ganivets d’empeltar, la ràfia, les cintes plàstiques, les pastes protectores.
Quin material vegetal s’utilitza en els empelts, tipus de fusta, tipus de borrons (els de fulla, els de flor, els mixtos).
L’etiquetatge i registre del material vegetal.
La conservació del material vegetal utilitzat en els empelts.
Realització de l’empelt. Realització de practiques per part dels alumnes.

3er dia (Jornada a una finca on es fa conservació de la biodiversitat agrària i ramadera):
Realització de pràctiques d’empelts per part dels alumnes.
La prospecció de camp, com fer-la, quines dades cal registrar.
Valoració del curs i suggeriments.

· Més informació: [ Arxiu pdf 55Kb ]