dilluns, 10 de maig de 2010

Agricultura ecològica per una bona qualitat dels aliments

Jaume Vadell. Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA). Professor d’Edafologia i Agricultura Ecològica de la Universitat de les Illes Balears

Abans de res, quina diferència hi ha entre agricultura biològica, agricultura ecològica i agricultura biodinàmica ?

Els termes “agricultura ecològica” i “agricultura biològica” són sinònims. Fan referència a un sistema de producció que està reglamentat dins l’àmbit de la Unió Europea des de l’any 1991.
En canvi l’”agricultura biodinàmica” fa referència a un sistema de cultiu proposat en el primer terç del segle XX per Rudolf Steiner i és un sistema de producció molt escrupolós quant a l’ús de fertilitzants i fitosanitaris que, a més a més, aplica principis cosmològics, així com uns preparats característics.
L’agricultura biodinàmica es pot considerar com una variant de l’agricultura ecològica amb exigències o plantejaments addicionals als definits en el reglament.

Quin és el pes de l'agricultura ecològica a Mallorca?

La situació a Mallorca és similar a la que presenta a Espanya. En torn al 5% de la superfície es cultiva d’acord als seus principis. Els cultius extensius, ametlles, garroves, cultius herbacis i vinya, són els més representats. La producció de fruita i hortalissa és el sector més deficitari en l’actualitat.

Quants operadors estan adscrits a l’APAEMA i quin és el seu perfil ?

En aquests moments estan inscrits a l’associació 90 socis, essent operadors (productors i elaboradors) inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. En general es tracta de persones sensibilitzades en la producció d’aliments de qualitat i en la conservació del medi ambient.

A l'agricultura ecològica, quins mètodes s’utilitzen per lluitar contra les plagues i malalties, i quins fems es fan servir?

L’agricultura ecològica fa servir productes fitosanitaris de baix impacte, que no afecten la salut dels consumidors i són respectuosos amb el medi ambient. El sofre, els insecticides biològics o les feromones en són alguns exemples.
Quant a l’ús de fertilitzants no estan permesos els produïts mitjançant síntesi química con és el cas dels fertilitzants minerals nitrogenats.
Els fertilitzants orgànics són molt emprats, no estant permesos els que potencialment puguin causar una contaminació sobre el sòl com és el cas dels fangs de depuradora.

Potser no hi ha una consciència clara de la importància de l'ecològic per al futur...

L’agricultura ecològica és un sistema de producció agrària que està en concordança amb la sensibilització creixent en la preservació de l’entorn i en una alimentació de qualitat. Es pot considerar com una agricultura moderna on es dona prioritat a la qualitat dels aliments i la conservació del medi ambient.

Els experts assenyalen que l’agricultura ecològica pot estalviar fins a un 40% de combustible primari, ajuda al canvi climàtic, els aliments són més nutritius i saborosos..., però no es troben tan fàcilment a les botigues. A què es deu el seu baix consum? Al preu? Al fet que hi ha empreses que cerquen altres mercats per abaratir costos?

Els avantatges sobre el medi ambient són indiscutibles però això no suposa cap avantatge en el mercat; just els consumidors amb un alt grau de sensibilització ho valoraran.
Quant a les qualitats nutritives i organolèptiques els consumidors en fan una valoració positiva però moltes vegades es desisteix per la dificultat d’accedir a aquests productes.
En aquests moments els principals reptes del sector ecològic són augmentar l’oferta de producte fresc, especialment fruita i hortalissa, i augmentar la presència en els comerços, així com activar vies de comercialització més directes entre el pagès i el consumidor per reduir les despeses de distribució que s’han convertit en la part més grossa del pressupost d’un aliment.

No troba que l'ensenyament agroecològic a les escoles seria una eina per fomentar el respecte, el creixement pausat i harmoniós dels productes de l'hort, davant una societat precipitada i que accelera tots els processos agrícoles ?

El pas a una societat bàsicament urbana ha generat una desconnexió amb el món rural i l’agricultura és una activitat poc coneguda per a les generacions joves. En aquest sentit l’escola pot desenvolupar un paper important per apropar els infants a l’agricultura i al medi natural en general.
Els horts escolars constitueixen un excel·lent recurs per percebre l’evolució dels cicles naturals. A més a més, les activitats agrícoles, ja sigui cuidar un hort o un jardí, constitueixen una bona via d’evasió que s’adapta a totes les edats, nivells intel·lectuals i culturals.