dijous, 22 de maig de 2008

Dues cartes per salvar la biodiversitat

Comunicat de premsa


La societat civil demanda decisions responsables quan als agrocombustibles, arbres transgènics i la tecnologia Terminator.


Dues cartes obertes dirigides a les delegacions que participen de la MOP i COP.Maig 2008. Aquest mes es portarà a terme la IX Conferència de les Parts del Conveni de Biodiversitat Biològica (COP-9) i la IV Conferència de les Parts del Protocol de Cartagena (MOP-4) a Bonn, Alemania.


Una gran quantitat d’organitzacions de la societat civil aprofiten la realització de la MOP i COP per a fer públiques les seves sèries preocupacions sobre els impactes dels agrocombustibles, arbres transgènics i la tecnologia Terminator (afers importants en relació a la seguretat biològica i la conservació de la biodiversitat) mitjançant dues cartes obertes dirigides a les delegacions dels governs que participen en aquestes reunions.


A pesar del fet que les dues cartes foren elaborades de manera separada, les organitzacions involucrades decidiren difondre les cartes de manera conjunta durant la MOP i COP i elaborar un comunicat de premsa conjuntament. Aquesta decisió fou presa degut a la similitud de les preocupacions i demandes mencionades a les dues cartes en relació a la plantació de monocultius d’arbres, agrocombustibles, arbres i cultius genèticament manipulats i la tecnologia Terminator.

Una de les cartes, signada per més de 300 organitzacions de diferents parts del món, expressa la seva profunda “preocupació quan als impactes del monocultius d’arbres a gran escala sobre la biodiversitat del planeta, agregant-hi la més recent amenaça de les investigacions que s’estan portant a terme a molt països sobre “arbres transgènics”.
A més, la carta subratlla la necessitat per el Conveni de Diversitat Biològica “també hauria de reconèixer els greus impactes sobre la biodiversitat dels monocultius a gran escala destinats a la producció d’agrocombustibles i posar límits a la seva expansió. S’hauria de declarar a més una moratòria immediata a tot suport polític, tècnic i financer per a la seva producció”.


La segona carta s’inicia amb una sol·licitud d’oposició contundent a qualsevol decisió que faciliti o motivi la promoció d’agrocombustibles, arbres transgènics i llavors obtingudes mitjançant les Tecnologies de Restricció d’Ús Genètic (Terminator).


En base a dades i arguments que donen suport a la demanda, la carta resumeix la problemàtica indicant que “els agrocobustibles, arbres transgènics i les GURT’s (Genetic Use Restriction Technologies) impliquen la pèrdua de la sobirania alimentària, contaminació de varietats locals, pèrdua de la agrobiodiversitat i dels coneixements locals lligats a ella, concentració de poder del mercat de llavors en poques corporacions, contaminació dels recursos naturals i degradació general de l’entorn ecològic i social”.


Resumint, ambdues cartes criden l’atenció sobre els seriosos impactes que tendrà l’expansió contínua d’agrocombustibles, arbres transgènics i l’alliberament de la tecnologia Terminator a la sobirania alimentària, el medi ambient, la biodiversitat i la salut pública a nivell mundial i demanen la immediata detenció de la promoció d’aquests cultius i tecnologies.El text complet de les cartes i les seves adhesions es troba a:

http://www.wrm.org.uy/actors/BDC/COP9/index.html


Representants de les dues cartes estaran presents a la MOP-4 i COP-9 hi estaran disponibles per a entrevistes amb els mitjans de comunicació. Per contactar-hi:


Ana Filippini (participant a la COP-9) anafili@wrm.org.uy

Georgina Catacora (participant a la MOP-4) g_catacora@yahoo.com