diumenge, 12 de novembre de 2006

Tala de 50 pins al golf de Pals

El Golf Platja de Pals tala més de 50 pins
per fer unes obres
A dintre el recinte del Golf Platja de Pals hi ha hagut una tala de més de 50 pins de moltíssims anys que feien uns 20 metres d'alçada. Els veïns de la zona i la gent que ha vist aquesta tala han quedat sorpresos i dolguts per aquesta tala que ha deixat unes clapes on fins fa pocs dies hi havia una esplèndida vegetació.
‘Amics arbres · Arbres amics’ s’ha adreçat a l’Ajuntament de Pals, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat i al Golf Platja de Pals, demanant informació sobre la tala. L’Ajuntament de Pals no ens ha contestat, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat ens han contestat dient que traslladaven la nostra petició a la secció corresponent.
El Golf Platja de Pals ens han contestat dient que el motiu d’aquesta tala de pins ha vingut condicionada pel projecte de portar l’aigua depurada des de l’Edar públic de Pals fins el camp de golf, per tal de poder dur a terme una millor gestió del aigua i regat amb aigua depurada, tal i com estan obligats els camps de golf. Així mateix, per a poder obtenir el màxim aprofitament d’aquesta aigua l’època que la depuradora local esta amb la seva màxima producció, es construeixen dos llacs amb un emmagatzement previst per a 15.000 m/3 d’aigua depurada, que ha de permetre poder regar el camp sense dificultats i complint allò que la normativa sobre consums i tipus d’aigua utilitzada obliga. El Golf Platja de Pals també vol deixar palès que els arbres del camp de golf, (mes d’un milió de pins) es el fet diferencial envers els altres camps de golf i a la vegada la seva riquesa, per aquest motiu anualment planten un centenar de nous pins de llei o pinyoners, la majoria a la zona perimetral del camp. Creiem que esta molt bé que el Golf Platja de Pals faci les obres necessàries per tal de poder regar amb l’aigua que ve de la depuradora i també és d’aplaudir que cada any plantin un centenar de nous pins, però això no treu que també lamentem aquesta recent tala de 50 pins. Un pi gran, de més de 20 metres d’alçada, no és pas el mateix que un o varis pins petits. I ens queda el dubte de s’hi aquesta tala era necessària o no. En aquest país encara està massa estès el parer, entre els promotors d’obres, els que les projecten i els que les porten a terme, de fer com si en el territori on s’ha d’actuar no hi hagués res i si hi ha alguna cosa que fa nosa (en aquest cas serien els pins) es treu i aquí no passa res. I això no hauria de ser així, és possible que s’haguessin pogut trobar alternatives d'ubicació o altres maneres de portar a terme aquests projectes que no haguessin comportat aquesta tala de pins. En països amb més sensibilitat ambiental i de respecta per la natura aquestes coses estan molt clares, tant els promotors, com els que projecten les obres, els constructors i també les administracions públiques, saben que cal fer-ho respectant els arbres i sense malmetre la natura. Aquí, malauradament, encara hi poca gent que estigui per aquestes labors.
Ara que ja està fet, potser caldria demanar a Golf Platja de Pals que per altres obres tinguin en compte la premissa de respectar els arbres i que quan tinguin aquestes obres acabades procurin restituir el paisatge tal com estava i tornin a plantar arbres en aquesta zona delmada.
*

1 comentari:

un ha dit...

L’Ajuntament de Pals i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, ben calladets i amb el cap sota l’ala.
A veure si el golf de Pals llegeix aquest article i restitueixen el paisatge tal com estava i tornin a plantar arbres en aquesta zona delmada, tal com demaneu a “Amics arbres · Arbres amics”.