dimecres, 29 de novembre de 2006

ANDRATX


14 de novembre de 2006

El Consistori atorga sistemàticament llicències irregulars.

EL GOB REMET A LA FISCALIA UNA VINTENA DE NOUS PRESUMPTES DELICTES URBANÍSTICS D’ANDRATX

A més de les denúncies registrades l’estiu passat, el GOB ha anat presentant davant la Fiscalia de les Balears nous casos on se posen de manifest presumptes deliEl GOBctes urbanístics i contra l’ordenació del territori.

En concret, el mes passat se presentaren davant la Fiscalia 20 nous casos de presumptes delictes, agrupats en dues tipologies d’irregularitats:

* Llicències il·legals dins el sòl rústic, fonamentades en la Disposició segona de la Llei del Sòl Rústic: parcel·les sense la superfície mínima per a poder ser edificades, s’acaben construint en base a una llicència municipal, basada en informes i certificats irregulars. En la totalitat dels casos afecten a zones protegides. El GOB adjunta 14 casos d’aquest tipus.

* Llicències il·legals d’edificis d’apartaments dins sòl rústic, atorgades per l’Ajuntament, sota l’aparença de sòls urbans. En molts de caos se tracta de sòls urbanísticament protegits. El GOB ha presentat denúncies per 6 casos que representen 167 habitatges.


Ja fa estona que al municipi d’Andratx se detecten nombroses situacions irregulars que a més de suposar destrosses paisatgístiques i territorials tant a l’interior com a la costa, en alguns casos podrien representar delicte urbanístic. Hem de recordar que Andratx, aprofita l’ambigüitat de la normativa urbanística, antiga i desfasada i la complicitat municipal més absoluta.


L’AJUNTAMENT UTILITZA DE FORMA FRAUDULENTA UNA DISPOSICIÓ DE LA LLEI DEL SÒL RÚSTIC

Ja fa estona que el GOB denuncia un ús de forma fraudulenta del punt 2 de la disposició transitòria segona , de la Llei del Sol Rústic, per a atorgar llicència municipal d’obra. Aquesta norma permet ampliar aquelles cases edificades legalment que no haguessin esgotat els paràmetres edificartoris en el moment de donar-li l’antiga llicència.

En base a aquest aspecte l’Ajuntament permet l’ampliació de qualsevol edifici dins sòl rústic o dins zones protegides i fins i tot quan no hi ha edificis.

Sembla que l’Ajuntament d’Andratx utilitza aquest criteri per a autoritzar l’edificació de xalets a llocs on legalment no és possible fer-ho.

FALSOS SÒLS URBANS PER A CONSTRUIR BLOCS DE PISOS

També fa estona que l’Ajuntament d’Andratx aprofita l’ambigüitat de la seva normativa urbanística per a permetre l’edificació d’edificis, fins i tot blocs de pisos i d’apartaments a terrenys que tenen la consideració legal de sòl rústic, fins i tot sòl rústic protegit.

El Consistori manté la teoria que molts d’aquests terrenys són urbans (per disposar de serveis o per consolidació) , a pesar que no ho són. D’aquesta manera atorga llicències a llocs, que fins i tot són indefificables.

RESULTAT DE TANTA IL·LEGALITAT

Dissortadament no només estam parlant de llicències irregulars, de presumptes delictes urbanístics, d’incompliments de lleis, ... sinó que estam parlant de situacions que estan provocant la degradació i la massificació més absoluta del sòl rústic, dels espais naturals i sobretot del litoral.


Andratx, un dels municipis amb un litoral privilegiats , està veient com s’està degradant d’una forma accelerada i a més a més de forma il·legal.

2 comentaris:

Kepa ha dit...

El año pasado estuve en Port d'Andratx y se me cayó el alma a los pies. Horroroso, todo lleno de yates, casas colgadas en los acantilados. Una limusina casi me atropella. Salvemos Mallorca!!!! que tiene lugares maravillosos y aún salvajes. La sierra de Tramunatan es increible (Galatzó, Puig Tomir, Sa Rateta, Massanella, Sa Calobra...)

F. Mas i Castanyer ha dit...

Malauradament, Andratx i Marbella només són una petita punta d’un gran iceberg.
Si estiressin del fil fins al final, segurament que s’haurien de canviar el 70% dels polítics de tot l’estat. I segurament que seria la manera més higiènica i l’única per fer net. Les infeccions i les gangrenes només s’eliminen fent net del tot.