diumenge, 2 de juliol de 2006

La bioinseguretat del Banc Mundial


Condemnen projectes de bioseguretat del Banc Mundial

El Banc Mundial esta finançant dos projectes del Fons per el Medi Ambient Mundial (GEF a les sigles angleses) que erosionen el debat públic, donant una forta empenta a portar els cultius transgènics al cor de l’agricultura pagesa. Els projectes, un a Àfrica Occidental i l’altre a Amèrica Llatina, acceleren la imposició de cultius transgènics als sistemes agrícoles pagesos –basats en llavors pròpies- i fins i tot a centres d’origen.

Publicat per:

African Centre for Biosafety

ETC Group

GRAIN

Red por una América Latina Libre de Transgénicos

26 de juny de 2006

Projecte: Bioseguretat Regional per a Àfrica Occidental
Agències que ho implementaran: Banc Mundial, West African Economic and Monetary Union (WAEMU)
Països participants: Benín, Burkina Faso, Mali, Senegal, Togo

Projecte: Construcció d’habilitats en bioseguretat a múltiples països d’Amèrica Llatina
Agències que ho implementaran: Banc Mundial, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Països participants: Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Perú

Les propostes per a ambdós projectes estan disponibles al lloc Web de FMAM.


Els projectes estan clarament dirigits per una agenda externa als països. El seu nucli és una estratègia a llarg termini del Banc Mundial i del govern dels Estats Units per a harmonitzar les regulacions de cultius transgènics a distintes regions, amb la finalitat de passar per alt els processos nacionals que són més susceptibles a l’oposició local. La idea és establir regulacions favorables a alguns països amb governs oberts als transgènics i llavors utilitzar aquestes normatives com a model que pot imposar-se a països veïns mitjançant organismes de política regional. D’aquesta manera, l’harmonització eludeix qualsevol possible debat democràtic i ofereix a les empreses un gran mercat únic per els seus cultius transgènics.

Des dels seus processos preliminars, els projectes mostraren total desconsideració per el debat públic genuí. Encara no existeix una versió en francès de la proposta del projecte d’Àfrica Occidental, malgrat que tots els països participants són de parla francesa. A Benín, a les ONG que participen d’un projecte inicial de consulta organitzat per l’empresa consultora dels Estats Units d’Amèrica, Market Strategies, els presentaren la introducció dels cultius transgènics com una conclusió inevitable. Les ONG foren confinades a una reunió apart de la que s’havia celebrat el dia anterior entre organitzacions de grans agricultors i funcionaris de govern, a la que no se’ls va permetre participar. De la mateixa manera, a Costa Rica, el projecte del Banc Mundial es construeix sobre un procés finançat anteriorment per el GEF, que fou denunciat per la Red de Coordinación en Biodiversidad (xarxa nacional d’organitzacions) degut a la manca de participació real de la societat civil i per introduir un projecte de llei en la matèria que va excloure a la xarxa de la Comisión Nacional de Bioseguridad, tot això garantit per decret presidencial.

En contrast el grup que propugna en favor dels transgènics incideix lliurament en els projectes del Banc Mundial com a socis, assessors i fins i tot financers. Entre altres hi figuren CropLife –principal grup de promoció de les empreses de transgènics, i grups del front industrial de transgènics, com Public Research and Regulation Initiative i AfricaBio.

Vos recoman molt que continueu amb la lectura d’aquesta informació a través de l’adreça de Biodiversidad en Amèrica Latina