divendres, 7 de juliol de 2006

Els beneficis de les ciutats verdes

Silvicultura Urbana
Ciutats més verdes:
l’arboricultura urbana i els seus beneficis


Segons la FAO, les activitats forestals urbanes poden contribuir a contrarestar els problemes ambientals, econòmics i per a la salut que plantegen l'accelerada urbanització i la pobresa.
Les zones urbanes, on viu més de la meitat dels pobres del món, concentraran gairebé tot el creixement demogràfic dels pròxims 25 anys, i 9 de cada 10 naixements tindran lloc a les ciutats.
La població urbana concedeix cada vegada més importància als arbres i la vegetació, i no només per la seva aportació visual al paisatge urbà.
En moltes ciutats, les principals avingudes de les quals estan cobertes d'arbres i flors, la revitalització dels espais verds es pot atribuir a les activitats conjuntes de la FAO, les autoritats municipals i les comunitats locals, que s'han ocupat de divulgar els beneficis d'unes bones pràctiques forestals urbanes.
Contribució indispensable
"A més del valor estètic que oferix l’arboricultura urbana, els arbres i altres tipus de vegetació poden fer una considerable contribució a la seguretat alimentària, el benestar i la salut, a més d'enriquir la qualitat de la vida al diversificar els ingressos de les famílies", explica l'experta forestal de la FAO, Michelle Gauthier.

Els beneficis econòmics són nombrosos i, segons Gauthier: “la coberta arbòria redueix la temperatura de l'aire, fet que es tradueix en estalvi d'energia per a la població de la ciutat, i els arbres poden incrementar el valor de la propietat i protegir les vies públiques i els edificis de les inundacions i la invasió de sorres”.
Els horts incrementen i garanteixen la disponibilitat d'aliments per a la llar; la llenya dels boscos locals ajuda a reduir els costos d'energia de les famílies i la fusta pot usar-se per a fabricar el mobiliari bàsic de les cases.
La irrigació dels boscos urbans amb aigües de deixalles correctament tractades pot ajudar a les ciutats a resoldre el problema de l'eliminació de les aigües residuals: reutilitzant-les i estalviant així en el consum d'aigua.
Aquest reciclat i conservació de l'aigua ja escassa ha resultat d'especial valor en zones àrides i semiàrides.
Urbanització i silvicultura urbana
L'èxode massiu des de les zones rurals cap a les urbanes i periurbanes és una tendència mundial, i la pobresa en les ciutats i en el seu entorn s'ha convertit en motiu de gran preocupació.
Les condicions de vida en constant deterioració dels pobres de les ciutats plantegen seriosos problemes de salut, creen condicions desfavorables per a la inversió econòmica i també provoquen un greu dany al medi ambient.
La FAO considera que iniciatives de silvicultura urbana poden ajudar a mitigar alguns dels efectes negatius de la urbanització accelerada i la pobresa, i posa l'accent que aquestes iniciatives no han de ser complicades, encara que l'àmbit urbà sigui complex i no inclogui tradicionalment consideracions forestals en la seva planificació i desenvolupament.
Els arbres en zones molt poblades s'enfronten a nombroses dificultats: el seu creixement i supervivència sofreixen l'amenaça de la limitació d'espai, qualitat mediocre del sòl, falta d'aigua i de nutrients, entre altres.
En molts projectes actuals d’arboricultura urbana, encara s'utilitzen poc els serveis de tècnics forestals professionals i especialistes en ús de la terra.
També és necessària la participació de les comunitats locals, les autoritats municipals i els inversors públics i privats.
El professor Thomas B. Randrup, del Centre Danès per al Bosc, el Paisatge i la Planificació, que treballa amb la FAO en qüestions de silvicultura urbana des de fa diversos anys, afirma: "No és suficient plantar l'arbre, també cal assegurar-se que sobrevisqui i que hagi consciència pública de les necessitats dels arbres".
06/07/2006 FAO
· Article publicat a RuralCat el 06.07.2006
· Ciutats més verdes. FAO
· Departament forestal de la FAO
· Fòrum europeu de silvicultura urbana
· Centre Danès pel Bosc, el Paisatge i la Planificació
· Silvicultura urbana i periurbana
· Fotos: · [Kellec] · [Freestone] · [Sven S] · [Norah.] · [-yukiroad-] ·
*

1 comentari:

Joan Vicenç ha dit...

Aquest tema de la silvicurtura urbana te molt de futur, segurament molt més del que podem imaginar ara. És la germinació d'una forma nova d'entendre la ciutat. Podem crear bosquetons diversos en lloc d'aquesta formació militar en què plantam els arbres? Podem crear racons com el d'una font amagada entre heures i polls? Podrem aixecar l'asfalt de qualque carrer per convertir-lo en un hort amb fruiters?
No cal mirar massa lluny.