dimecres, 7 d’abril de 2010

El 'Vocabulari forestal', en línia

El Vocabulari forestal, d’Eduard Parés,
ja és disponible en línia


El Vocabulari forestal es pot consultar, a partir d’ara, en línia a l’adreça http://cit.iec.cat/vocfor. L’obra, d’Eduard Parés i Español, va rebre l’any 1985 el VII Premi Joaquim Torrens i Ibern de l’Institut d’Estudis Catalans, que la va publicar el 1990. Es tracta del primer recull de lèxic forestal modern i conté més de vuit mil termes, incloent-hi des dels estrictament silvícoles fins als que afecten la lluita contra l’erosió, els incendis forestals, la caça, la pesca continental, el lleure i la propietat forestal.
«Cal que els estudis sobre els problemes del bosc prenguin la importància que els correspon i cal que es normalitzi l’ús de la nostra llengua en les activitats forestals», apuntava el botànic Oriol de Bolòs en el pròleg de l’obra. Vuit anys després i amb el Diccionari de la llengua catalana (DIEC) ja publicat, es va editar una nova versió del Vocabulari.
Ara, l'edició en línia del Vocabulari forestal s’ha fet en el marc del programa de recerca «Diccionari de Ciència i Tecnologia» de la Secció de Ciències i Tecnologia (SCCT) de l’IEC, que té per objectiu estendre la difusió de la terminologia publicada en les edicions històriques de l’IEC.