dimarts, 6 d’abril de 2010

El GOB insta a les Institucions a no fumigar les voreres de carreteres

Nota Informativa
6 d’abril de 2010

El GOB insta el Consell de Mallorca a
no fumigar les voreres de carreteres

Existeixen sistemes no contaminants per
controlar el creixement de la vegetació


Com sabem, a les carreteres i camins de Mallorca és habitual la fumigació amb herbicides per a controlar la vegetació que creix a les voreres.

Els productes més habitualment utilitzats en aquestes intervencions són el Roundup[1] i el Garlon[2] . Aquests productes no són gens selectius i són bastant persistents, acumulant-se en el sol durant mesos i essent susceptibles d’arribar als nivells freàtics. A més de l’impacte sobre la vegetació, existeixen estudis que citen efectes negatius sobre animals i els seus sistemes endocrins[3].

La vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins juga un paper important, no només estètic durant la floració primaveral, sinó també ecològic, a causa de la seva elevada diversitat biològica i per la producció de recursos tròfics que són aprofitats de forma important per moltes espècies d’invertebrats i d’aucells. Al llarg de les darreres dècades, les poblacions d’aucells lligats als paisatges agrícoles són les que més han minvat a Europa (un 48% en el període 1985-2007)[4] , fet que es podria explicar en bona part per un model amb menys diversitat d’espècies i un ús important de pesticides. A les voreres de camins i carreteres hi viuen moltes espècies de flora, fet que ajuda a compensar encara que sigui mínimament la pèrdua de biodiversitat a la resta de l’àmbit agrícola.

Per això des del GOB s’ha instat al Consell de Mallorca que es deixi d’utilitzar la fumigació amb herbicides per al control de la vegetació que creix a les voreres de carreteres i camins, i que cas de considerar-se necessari el control del creixement de la vegetació existeixen sistemes ambientalment menys impactants i no contaminants, com el desbrossat amb maquinària específica. De fet aquest altre sistema s’utilitza també per part de la Direcció Insular de Carreteres.

Des del GOB feim igualment extensiva la nostra petició als ajuntaments, ja que tenim constància que alguns d’ells utilitzen també la fumigació per al control de la vegetació al viari de competència municipal.

[1] Monsanto.Roundup.206-9. Arxiu rtf 635Kb
[2] Dowagro. Arxiu pdf 17 Kb
[3] Differential Effects of Glyphosate and Roundup
· Per a més informació: GOB