dimarts, 11 d’octubre de 2005

El sud sembra i el nord recull

Amb els arbres, també, uns sembren i altres recullen
*
*
Amb els arbres, massa sovint,
uns sembren, planten, cultiven
i altres recullen.
*
El sud sembra i el nord recull.
*