dijous, 22 de setembre de 2005

Els boscos de Camagüey

Cuba torna a cobrir-se d'arbres

Expliquen les cròniques d'antany que quan els espanyols van arribar a Cuba, l'Illa era una extensa zona de boscos; però amb el temps, els interessos econòmics de les grans empreses i els capitals estrangers, es "van empassar" els boscos i van establir el monocultiu de la canya de sucre. Després de 1959, la Revolució cubana va donar prioritat als plans de reforestació, que avui aconsegueixen mantenir el 23,6 per cent de la superfície del país, coberta d'arbres.
A la província de Camagüey, la més plana i extensa de Cuba, es treballa en l'actualitat en la repoblació forestal de les àrees abans dedicades al cultiu de la canya, i que van canviar el seu objecte social.
Avui, de les 15 mil hectàrees que constitueixen el patrimoni del Ministeri del Sucre, la majoria està destinada al foment de fustes precioses.
En aquests moments més de 3 500 hectàrees recobren la imatge robada per la monotonia dels extensos canyars, i en elles ja creixen caobes, “barías”, teques i “ocujes”, i la nova varietat introduïda al país des de República Dominicana, l'acàcia mannu, de la que ja estan sembrades 25 hectàrees amb l’index del 90 per cent de supervivència.
Aquesta nova plantació es convertirà en un planter per estendre el cultiu, ja que és una espècie resistent a les plagues i amb un considerable volum per a l'extracció de fusta.
L'interès de l'Estat cubà és multiplicar el tresor verd dels boscos, i per això es va crear un fons monetari per promoure l'activitat de reforestació i la creació de "boscos certificats", amb més de 85 per cent de supervivència dels arbres.
Per a l'any 2010, els camagüeyans es proposen cobrir tota la superfície boscosa, integrada per un patrimoni de més de 15 mil hectàrees, com a part dels programes per a la protecció del medi ambient.

Miozotis Fabelo Pinares
Camagüey, 22.09.2005
Radio Cadena Agramonte

~
· Article traduït del castellà publicat a Radio Cadena Agramonte el 22.09.2005 ·
~