dissabte, 14 de juliol de 2012

Fleix de flor


 
            L’autoecologia paramètrica és la ferramenta necessària per a determinar les condicions ecològiques ideals per a cada espècie, definint el seu hàbitat central i marginal respecte a una determinada variable ecològica. Actualment no es coneix cap estudi d’autoecologia paramètrica del fleix de flor (Fraxinus ornus L.). En aquesta tesina s’ha realitzat un estudi exploratori sobre 18 poblacions de fleix de flor repartides en Alzira, Bunyol, Aiora, Ibi, Xixona, Cofrides, Cocentaina, Bicorp, Estubeny, Millares i Xiva. En total s’han mostrejat 108 arbres distribuïts pel territori valencià. En cada mostreig s’han estudiat les variables fisiogràfiques, climàtiques, edàfiques, biòtiques i culturals. Amb totes les dades recollides s’ha realitzat l’anàlisi estadístic descriptiu i s’ha definit l’hàbitat central per a cada variable mostrejada. També s’han estudiat les relacions entre les variables autoecològiques i la qualitat de les poblacions mitjançant una correlació lineal simple utilitzant el coeficient de correlació de Pearson. D’aquesta manera s’han determinat quines són les variables significatives que determinen l’hàbitat del fleix de flor i s’ha caracteritzat la qualitat de les masses de fleixos de flor. A continuació es recullen les conclusions les variables més importants per al creixement i desenvolupament del fleix de flor:-          Altitud: habita entre 200 i 1000m d’altitud

-          Orientació: tendència a habitar orientat al Nord-Nordoest

-          Pendent: habita en zones de pendent mitjana, marginat històricament per l’agricultura

-          Textura: habita en terrenys de textura franca

-          Geomorfologia còncava

-          Temperatura: clima mediterrani aguantant les gelades fortes


-          Matèria orgànica: habita sòls amb alts continguts de matèria orgànica, per tant, sòls fèrtils amb gran contingut de fullaraca


-          Grau de cobertura vegetal: hàbitat central entre 70 i 100%. Habita terrenys pràcticament coberts per vegetació, fet que explica els alts valors de fullaraca i matèria orgànica del sòl. Aquests percentatges es donen en microclimes amb alta disponibilitat d’aigua en el sòl necessària per a produir tanta biomassa

-          Els fleixos de flor dels territoris valencians presenten un port que fa que s’assemblen més a arbustos que no a arbres de gran port, ja que presenten elevat nombre de peus/arbre, arriben a altures relativament baixes (5m de mitjana), presenten perímetres de copa bastant amples (7m de mitjana) i tenen diàmetres de tronc de 6cm de mitjana.


            Per totes aquestes raons es demostra que el fleix de flor és una espècie molt apta a l’hora de realitzar repoblacions forestals en territori valencià, tant pels alts percentatges d’èxit en la repoblació i la facilitat de multiplicació en viver, com per tractar-se d’una espècie perfectament adaptada a la sequera estival tan freqüent en el clima mediterrani del territori valencià.


3 comentaris:

Joan Bibiloni ha dit...

Vaig tenir el plaer de veure per primera vegada en la meva vida aquest arbre-arbust en plena floració al Parc Natural del Carrascar de la Font Roja d´Alcoi a principis de maig. Allà creix a les clarianes bastant ombrívoles de les alzines.

Salut!

J.E.Peris ha dit...

És al Parc Natural de la Font Roja d'Alcoi i al Circ de la Safor on més abunden els fleixos de flor al territori valencià. Malauradament, els darrers incendis de segur que han cremat molts exemplars. Una de les qualitats que te el fleix de flor és que rebrota d'arrel després dels incendis o les podes dràstiques, com altres espècies mediterrànies. Açò origina arbres amb varis peus, no massa alts en altura però sí amb copes molt amples, més propi d'un port arbustiu que no arbori.
I acaba de començar l'estiu....

jd ha dit...

Molt interessant !
Justament li hauria de fotre canya a la descriptiva però l'enllaç Caracterització paramètrica del fleix de flor (Fraxinus ornus L.) al País Valencià no s'obre.
M'agrada estudiar amb casos reals i trobo que aquest és un treball tècnic del qual se'n pot treure molt de suc.
Al final acabarem fent servir les mates per a definir que és un arbre i què és un arbust !!!