divendres, 21 d’abril de 2017

El trasplantament d'una alzina centenària

Finalitzen amb èxit les tasques
de trasplantament
d'una alzina centenària

Sabeu com es realitza el procés de trasplantament d'un arbre? Us ho expliquem amb un exemple d'èxit: el trasplantament d'una alzina centenària que va començar amb el seu canvi d'ubicació al 2015 i que ha acabat aquesta primavera del 2017, amb la comprovació de la completa adaptació de l'arbre al seu nou espai.

Al carrer Ulldecona, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc, llueix actualment una alzina centenària perfectament adaptada al seu nou espai, després de finalitzar amb èxit el seu trasplantament, iniciat al 2015, i període d’adaptació posterior, de dos anys.

Per tal de realitzar amb èxit el trasplantament de l’arbre, que ja va ser trasplantat en una ocasió anterior, als anys 50 del segle XX, es van tenir que executar diverses tasques prèvies, per tal de maximitzar uns bons resultats en el procés.

Tasques prèvies
Així, primer de tot es va marcar el nord en la base del tronc de l’Alzina, per tal de respectar la mateixa orientació en la nova ubicació; una poda selectiva de només un 30% de la capçada actual, mantenint l’estructura, i l’aplicació de mullant foliar per tal de reduir l’estrès hídric de l’Alzina.
Alhora, es va haver de preparar el terreny, la formació del pa de terra, que és el què envolta les arrels, amb medis mecànics i acabat manual, amb unes dimensions de 3 metres de diàmetre i un metre de profunditat. El pa de terra s’embolcallà de jute i malla metàl·lica.

El forat de plantació de la nova ubicació es va fer entre 150 i 200 centímetres més gran que el pa de terra. Les parets del nou clot de plantació es van gratar mecànicament per afavorir la penetració lateral de les arrels i es van trencar la compactació de les terres.
També es va drenar la base del clot de plantació, amb una capa de graves que connectaven amb l’estrat de graves a través d’un pou de graves.

La plantació
Durant el procés de plantació es va protegir el brancatge, prèviament al desplaçament dirigit de l’exemplar, i es va afegir substrat de plantació, a través del clot. Es va fixar l’interior de l’arbre a la nova ubicació, amb la instal·lació de tensors, i també l’exterior, mitjançant la subjecció del pa de terra de l’alzina.

Per tal d’afavorir l’arrelament en el nou espai, es va realitzar un sistema de reg combinat, amb inundadors i triple anella de degoteig, i reg en profunditat. En aquest sentit era important controlar la humitat del sòl i es va fer mitjançant una sonda manual per comprovar el drenatge a nivell inferior del pa de terra, amb l’objectiu final d’evitar l’entollament d’aigua a nivell radicular.

Durant els dos anys que han transcorregut des del trasplantament s’ha fet un seguiment acurat de l’estat de l’alzina, controlant el seu estat fitosanitari, fitopatològic i biodinàmic; la humitat del sòl i el control de la dosi de reg.

Actualment l’alzina està totalment habituada al seu espai i gaudeix d’un bon estat de salut.
La direcció i seguiment de les tasques realitzades durant aquests dos anys ha anat a càrrec de la Direcció de Conservació i el Departament de Projectes i Obres de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat.

· Article publicat a lameva.barcelona.cat el 11.04.2017 ·

1 comentari:

Dalva M. Ferreira ha dit...

Ninguém tem paz. Pobre mundo esse, em que as árvores precisam mudar de lugar...