dilluns, 12 de desembre del 2011

Prou de tales al Penyagolosa

Acció de protesta contra les tales de milers de pins al Parc Natural de Penyagolosa
Sant Joan de Penyagolosa, 8 de desembre del 2011

Representants de la plataforma BOSC VIU, han efectuat una pacífica acció de protesta contra les tales de milers de pins en bon estat que està efectuant la Conselleria de Medi Ambient al mateix cor del Parc Natural del Penyagolosa, amb l’excusa de combatre una plaga de vesc i el seu “Pla de Control del Vesc” (es pretenen tallar 8000 arbres en un termini de 8 anys).
Una bona representació de membres de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista Agró, excursionistes, membres de MARFULL, de GRÈVOL i de GECEN, així com, veïns de diferents poblacions al voltant del massís, integrats tots en la Plataforma Bosc Viu, han desenvolupat una vistosa acció pacífica de protesta contra les tales injustificades i abusives, davant de l’ermitori de Sant Joan.

Unes cinquanta persones han desplegat cartells que formaven els lemes: “Prou de tales pel vesc” i “Per protegir no cal destruir” i han repartit fullets informatius a visitants i excursionistes que es trobaven en les immediacions de l’ermitori, així com a representants de col•lectius locals relacionats amb el parc natural de Penyagolosa. Bosc Viu està en contacte amb diferents entitats de la comarca i de la resta de Castelló per a coordinar actuacions en contra de les tales i d’altres actuacions agressives de la Conselleria de Medi Ambient, en relació a la gestió del parc i a la seua equivocada política de “prevenció” d’incendis (PPIF).
BOSC VIU reclama la immediata paralització i suspensió de les tales i que es posen en marxa actuacions alternatives, sense impacte ambiental, basades en repoblacions respectuoses i diversificades amb l’ús de diferents espècies d’arbres i arbusts que proporcionen fruits a les aus frugívores (principals responsables de la dispersió de les llavors del vesc), amb la intenció d’ampliar la dieta d’aquestes aus, així com, la realització de podes selectives i altres actuacions puntuals i respectuoses amb l’ entorn.

La Plataforma també s’oposa al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Parc de Penyagolosa (PPIF) elaborat per la Conselleria, que pretén obrir gran quantitat d’inútils tallafocs, l’eliminació de vegetació viva i valuosa, i la desprotecció del sòl fèrtil, mentre es retallen les partides econòmiques dedicades a la veritable prevenció (evitar les causes humanes del foc) i que inclouen vigilància, detecció, dissuasió, regulació d’usos, formació, educació ambiental, etc.
La Conselleria es justifica dient que talla milers de pins adults, molts d’ells en bon estat, per a controlar una plaga de vesc (Viscum album), una planta paràsita que xucla saba de la planta i que, amb el temps, al cap dels anys, podria arribar a matar alguns pins.

Pensem que aquesta actuació no està justificada. Els efectes que té són molt negatius. No sols s’eliminen milers de grans arbres, sinó que les tales i l’extracció de la fusta danyen altres arbres i arbusts, afecten al sòl fèrtil i incrementen l’erosió. A banda d’això, hi ha alternatives millors.
És la política de l’administració valenciana, la que ha convertit els nostres boscos en monocultius de pins, monòtons, poc diversificats, amb poca cobertura vegetal, empobrits i amb moltes plagues (no sols de vesc, també de processionària i d’altres). De la mateixa manera, els plans que té la Conselleria en la seua política desencertada de “prevenció” d’incendis insisteixen en la mateixa direcció d’eliminar arbres i arbusts i desprotegir i alterar el sòl. Pretén fer grans “tallafocs” (que no aturen el foc) i eliminar milers d’arbres; pretén eliminar la vegetació arbustiva, amb la conseqüent desprotecció i dany del sòl. Tot açò converteix els boscos en ecosistemes empobrits, dèbils, perdent el seu valor ecològic, paisatgístic i, sobretot, danyant les valuoses funcions ecològiques que el bosc fa gratuïtament per a nosaltres (recarregar els aqüífers, evitar les crescudes dels rius i barrancs, retenir el sòl fèrtil, mantenir una rica varietat d’espècies animals, vegetals, de fongs i bolets. i altres sers vius, necessaris per al bosc.

En aquest acte de protesta han participat portaveus autoritzats de la plataforma que han donat les oportunes explicacions als periodistes i visitants. També estaven presents una sèrie de biòlegs, experts en botànica, que han estudiat i seguit les actuacions i que assessoren a Bosc Viu.
Per a més informació: Carles Arnal (690039828) i Ferran Gandia (667739859).

· Article publicat a Bosc Viu el 08.12.2011 ·