divendres, 7 de març de 2014

Començant des de baix

Trinitat Nova i natura:
una mirada als nostres arbres

Ben segur que si volem que es valorin, es coneguin i s'estimin els nostres arbres, cal començar pels més petits.
Per això, té un interès especial que dins del projecte que van engegar l'any passat, tres centres escolars de Trinitat Nova a 9 Barris-Barcelona, amb l'objectiu de què per mitjà d'un concurs de fotografia els alumnes en sàpiguen més del seu barri, enguany han escollit el tema: "Trinitat Nova i natura: una mirada als nostres arbres".
Es va preparar un itinerari, la majoria arbres, on els Pinus, Grevillea robusta i juniperina, Populus, Washingtonia, Cupressus, Eucaliptus, Phoenix, Prunus, Jacaranda, Cedrus, Yucca, Quercus, Rosmarinus, Lavandula, Euphorbia ... havien de ser l'objectiu dels fotògrafs.
A la sortida, el 24 de gener, uns mostraven l'aspecte que mantenen al llarg de l'any, altres ensenyaven l'esquelet nu o amb unes poques fulles que es resistien a caure.
Els participants, nois i noies entre 10 i 12 anys, amb una màquina per cada 4/5, emprengueren, amb il•lusió, la captació de les millors imatges dels exemplars, després d'haver-los, prèviament, identificat.
Cada grup va escollir la seva millor foto (11 fotos, una per grup). La imaginació, la poesia, la fantasia... van servir per posar-hi els títols que figuren al seu peu.
Aquestes fotos seran exposades als centres i al vestíbul del mercat del barri.
En uns moments de dificultats afegides, amb l'excusa de la crisi, per unes cruels i insensibles retallades, cal lloar la iniciativa i l'esforç d'aquests tres centres, Escola Sant Jordi, Escola Sant Josep Oriol i Institut Roger de Flor.
Encomiable, sobretot ara, quan la tendència acostuma a ser la d’endreçar només casa nostra i això ja és molt, ells han sigut capaços de fer-ho conjuntament, donant un sentiment de barri , especialment important pels qui, com algunes de les espècies fotografiades, fa poc que han arribat de llocs molt llunyans. Segur que és un bon camí per ajudar-los a arrelar!
Una experiència per repetir amb les variables que calguin.

Joan Catafal i Alberto Sanagustín

Paisatge emmarcat

Perruques de Carnaval

Plantes carnívores


La vida i la llum

L’hèlix voladora

Primavera hivernal

Formes de lletres


L'esperança de la vida

L'arbre de quatre dits

Sembla un gos

Sol terrestre