dimecres, 6 de febrer de 2019

Natura és salut

Reptes de futur per a Catalunya

El passat 30 de gener es va celebrar la jornada final "Natura és salut. Reptes de futur per a Catalunya" del Cicle "Salut i Natura". Durant la jornada es va presentar la Declaració sobre la Interdependència entre salut i natura a Catalunya.
El cicle, iniciat el 8 d'octubre, ha posat en valor la contribució de la natura a la salut de les persones i la importància de disposar d’un entorn ben conservat, amb una rica biodiversitat, per garantir un desenvolupament humà més sostenible social, econòmic i ambientalment.

Ha permès reunir experts de referència que han mostrat estudis recents i experiències d’èxit sobre com el contacte amb la natura afavoreix el benestar i la salut, en les tres dimensions constitutives de l’ésser humà: física, psicològica i espiritual. Alhora, ha promogut debats intensos durant tres jornades de treball en àmbits temàtics diversos sobre com generem territoris sans i sostenibles, com garantim l’accés equitatiu a la natura, i com construïm ciutats saludables.

Fruit de tot el treball realitzat durant el cicle, s’ha pogut constituir una Declaració sobre la interdependència entre Salut i Natura a Catalunya, oberta a adhesions i amb el compromís dels sotasignats d’impulsar iniciatives estables de diàleg i col·laboració, com ara una Taula intersectorial “Salut i Natura” de Catalunya, formada per administració, entitats, sector privat i recerca, amb la missió d’afavorir el treball col·lectiu, transversal i transdisciplinari, i consensuar i emprendre una estratègia comuna sobre la interdependència entre la salut de la societat i la de la natura a Catalunya.

Us recomanem que feu una lectura a la Declaració i, si ho creieu convenient, hi doneu suport tot adherint-vos mitjançant el formulari en línia que s’ha creat. Us hi podeu adherir a títol personal o bé adherir l'organització de la qual formeu part.
Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya
Formulari per adherir-se a la declaració

• Els materials resultants d'aquest cicle de debats es poden consultar a la pàgina web de la Xarxa de Custòdia del Territori.