dijous, 4 de setembre de 2014

Jornada sobre boscos

Boscos: usos, mirades, paisatges
Jornada - Viladrau
17 de setembre 2014

El 17 de setembre de 2014, a l’Espai Montseny de Viladrau, se celebrarà la jornada “Boscos: usos, mirades, paisatges”. El seminari està organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya, en col·laboració amb l’Associació de Propietaris del Montseny i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Un dels objectius que pretén la jornada és posar èmfasi en el bosc com a paisatge a Catalunya, en el bosc com a teló de fons arreu, com a element omnipresent del paisatge. Incidirem en aquesta dimensió paisatgística dels boscos catalans, tenint sempre presents les noves propostes d'aprofitament multisectorial, de gestió pública i privada i de gaudi que, de manera innovadora i imaginativa, s'estan plantejant en aquests moments des d'àmbits molt diversos.

La superfície forestal de Catalunya ocupa més de la meitat del territori, un percentatge altíssim i molt superior a la mitjana europea. En aquest seminari no ens centrarem en les causes que expliquen aquesta elevada superfície forestal catalana, ni tampoc en les conseqüències —tràgiques, a vegades— que aquest fet ha comportat. Posarem l’èmfasi en el bosc com a teló de fons arreu, com un element que esdevé un tret distintiu de gairebé dos terços dels 135 paisatges de Catalunya i que, per tant, forma part del paisatge quotidià de milers de persones. Malgrat, però, aquesta omnipresència visual, molts dels paisatges forestals catalans s’han quedat sense relat, sense discurs, i desperten poc interès, si deixem de banda les propostes d’oci i de gaudi adreçades a una població cada cop més urbana. Conscient d’aquest fet i arran de l’experiència dels catàlegs de paisatge, l’Observatori del Paisatge de Catalunya, des del caràcter interdisciplinari i obert a noves idees que el caracteritza, vol debatre a fons la relació existent entre els diferents valors i usos (socials, productius, ecològics, estètics, espirituals, terapèutics o identitaris) que s’atribueixen als paisatges forestals i agroforestals de Catalunya i proposar-ne noves formes de gestió i intervenció, així com reflexionar a l’entorn del paper del bosc en els nous referents paisatgístics contemporanis.

Programa
9:00-9:15 Inscripcions

9:15-9:45 Benvinguda i presentació del seminari
Antoni Trasobares, director general de Medi Natural i Biodiversitat; Ramon Minoves, coordinador d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona; Miquel Calm, diputat d’Acció Territorial i Medi Ambient de la Diputació de Girona; Denis Boglio, director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

9:45-10:25 Paisatge forestal i paisatge de mosaic
Antoni Trasobares, enginyer forestal i tècnic agrícola. Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya

10:25-11:05 El paisatge forestal en els catàlegs de paisatge de Catalunya
Josep Pintó, geògraf. Universitat de Girona

11:05-11:30 Pausa-cafè

11:30-12:10 Els valors dels boscos a escala local
Carles Castell, biòleg. Diputació de Barcelona

12:10-12:50 Imaginant els paisatge forestals catalans del futur en un context de canvi global
Lluís Brotons, biòleg i investigador del CTFC i del CREAF

12:50-13:30 Debat

13:30-15:00 Dinar

15:00-15:40 Boscos, espiritualitat i funció terapèutica
Josep Maria Mallarach, geòleg i consultor ambiental

15:40-16:20 Noves formes de gestió i intervenció en el bosc i la seva influència sobre el paisatge
Roser Vives, enginyera agrònoma i paisatgista. APMontseny

16:20-17:00 Debat

17:00-17:15 Clausura
Manel Basties, tinent d’alcalde de Viladrau; Josep Mataró, president de l’Associació de Propietaris del Montseny; Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge

17:15 Visita comentada al bosc
A càrrec de Martí Boada, geògraf i naturalista

Inscripció: Per a poder assistir a la jornada és necessari que us hi inscriviu (observatori@catpaisatge.net / 972273564). El preu és de 15€ i inclou el dinar. Forma de pagament: transferència bancària, especificant el vostre nom, al Consorci de l’Observatori del Paisatge, al número de compte 2013 0753 76 0200707266 de CatalunyaCaixa. Un cop realitzada la inscripció no es retornaran els diners.

Lloc: Espai Montseny. C/Migdia, 1. Viladrau (Osona)