dijous, 4 d’octubre de 2012

De pluja, tòtils i estípules

Sort de la pluja i dels plàtans

Plou per Sant Miquel i el arbres ho agraeixen: a la ciutat només estan eixerits un parell de mesos a l’any. Quan no és la repelada hivernal és la cendrosa i quan no l’eixut estiuenc, el cas és que pateixen. 
Ja fa unes quantes hores que plou i tot està net i lluent. Venen ganes d’agafar unes katiusques i començar a saltar pels bassals! 
Sort en tenim de que la pluja no és de cap color i és amiga de tothom!
 
Torno d’una fugida cap endavant i em trobo amb els estralls habituals. 
Veig les notícies de la televisió: A Síria ja van per l’any i mig de guerra i un centenar de milers de morts mentre el món s’ho mira de lluny. Alep ha caigut. 
Sabíeu que el nom en llatí del pi blanc (Pinus halepensis) ve a dir que és de la ciutat d’Alep?

Aquí la guerra és d’una altre forma: els atacs econòmics són igualment destructors. Estem a un pas de l’esclavatge i alguns polítics encara no saben amb quin carnet de patriota ens volen fer combregar. No hi ha cap família que no pateixi els desastres de les restriccions que ens han imposat. Pels afortunats que podem treballar la norma és la desregulació de qualsevol dret. Ha plogut però aquí no s’escolta el cant dels tòtils, viuen lluny de la ciutat. 

Rebo la carta d’un molt bon amic -que de tant en tant escolta els tòtils- que vull compartir amb vosaltres : 
Queixa al parlament europeu per les declaracions del vicepresident Vidal-Quadras. Cal que ens fem respectar denunciant els antidemocràtics que no volen deixar decidir lliurement. 

Adreça de correu del president Europeu: president@europarl.europa.eu 

Tema: Actions to discipline Mr. Vidal-Quadras 

Text
Dear sir, 
As a Catalan and European, I want to express my great concern because of the statements made today (september 2012, the 28th) by Mr. AlejoVidal-Quadras, member of the European Parliament, against the Catalans' right to decide their national future, asking for a Spanish army-led action against Catalonia, its citizens and its democratic institutions if
we decide democratically to secede from Spain. 
As you can understand, the statements made by Mr Alejo Vidal-Quadras seem to come from a non-democratic minded person, and they dangerously remember me the fascist military regime from Franco's dictatorship. Furthermore, that speech sinks the European Parliament democratic prestige in a total disrepute. 
I hope you will take the proper actions to discipline Mr. Vidal-Quadras and prevent future similar non-democratic attitudes by other European Parliament members. 
As a Catalan I expect a clear declaration of the European Parliament against the use of armed force against nations implementing the most basic democratic and human right: the self-determination right. 
Yours sincerely, 
(la vostra signatura)

Benvolgut senyor, 
Com català i europeu, vull expressar la meva gran preocupació per les declaracions realitzades avui (setembre de 2012, del 28) pel Sr Alejo Vidal-Quadras, membre del Parlament Europeu, en contra del dret dels catalans a decidir el seu futur nacional, sol·licitant una acció militar dirigida per espanyols contra Catalunya, els seus ciutadans i les seves institucions democràtiques si decidim democràticament separar-nos d'Espanya. 
Com es pot entendre, les declaracions fetes pel Sr Alejo Vidal-Quadras semblen provenir d'una persona de ment no democràtica, i que recorda perillosament el règim militar feixista de la dictadura de Franco. D'altra banda, aquest discurs enfonsa el prestigi democràtic del Parlament Europeu en un descrèdit total. 
Espero que es prenguin les mesures adequades per disciplinar el Sr Vidal-Quadras i prevenir futures actituds similars no democràtiques d’altres membres del Parlament Europeu.
Com català espero una clara declaració del Parlament Europeu en contra de l'ús de la força armada contra els països que apliquen el dret més bàsic democràtic i humà: el dret d'autodeterminació. 
El saluda atentament, 
(la vostra signatura)

Potser que jo també m’engresqui a escriure cartes d’aquestes, ni que sigui per raons mediambientals. 
Sortosament he trobat plàtans que amb les seves estípules ens expliquen cap on es decanten…amb il·lusió! 
J.D.Fernàndez i Brusi

2 comentaris:

Adam ha dit...

M'agrada l'article.
gràcies per escriure'l.

jd ha dit...

M'agrada que t'agradi Adam, les gràcies de res !!!