dimarts, 30 d’octubre de 2018

Observació de la Terra i espai forestal

Jornada
"Observació de la Terra i espai forestal,
eines de diagnòstic"

Dijous 8 de novembre de 2018, 09.00 - 13.00 hores
Sala d'Actes de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Un creixent nombre d'estudis i d'aplicacions orientats a la diagnosi de l'estat de l'espai forestal fan ús de tècniques i de tecnologies pròpies de la geoinformació i, en particular, de l'observació de la Terra, des de satèl·lit, avió, dron o terrestre, per determinar-ne la distribució espacial, els patrons i les dinàmiques dels impactes sobre els espais naturals i, en concret, les masses forestals. Les eines de geoinformació i les tècniques d'observació de la Terra donen una mesura objectiva, sinòptica i amb capacitat repetitiva en el temps, dels impactes sobre el territori, que analitzarem en aquesta jornada, com a eina de suport a la decisió i a la gestió forestal, a través de tres presentacions i d'un espai de debat.

Programa

09.00 - 09.20
Lliurament d'acreditacions als assistents

09.20 - 09.30
Benvinguda i presentació de la jornada
J. Talaya, subdirector de Geodèsia i Cartografia (ICGC)

09.30 - 10.00
Decaïment dels boscos del Maresme amb Sentinel-2
A. Tardà (ICGC), R. Riera (DIBA)

10.00 - 10.30
Anàlisi de les afectacions de la processionària amb UAV i LANDSAT
K. Otsu, M. Pla, L. Brotons (CREAF-CTFC-CSIC)

10.30 - 11.00
Pausa

11.00 - 11.30
Assessment of vegetation conditions on natural parks by using hyperspectral data
M. Kycko (Universitat de Varsòvia)

11.30 - 12.45
Espai de debat i preguntes

12.45 - 13.00
Cloenda

Lloc: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona (mapa)

Data: Dijous 8 de novembre de 2018, 09.00 - 13.00 hores

Inscripció: L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure’s al més aviat possible.