dijous, 25 de maig de 2017

Vegetar d’esquenes al morrut

Una foto i una frase...

"Vegetar d’esquenes al morrut..."
JDFernàndez Brusi