dimecres, 21 de setembre de 2016

No a l'espoli del patrimoni natural

Aturem les extraccions i l'espoli
d'oliveres al Montsià

Aquesta petició és per exigir a l'Ajuntament d'Ulldecona, i altres administracions que puguen fer alguna cosa, les següents reclamacions:
1. Que s'eviten noves extraccions d'argiles (així com la restauració acurada dels terrenys en explotació actualment).
2. Que s'ature l'espoli d'oliveres monumentals, terres fèrtils i patrimoni cultural.
3. Que es facen públics els nivells de contaminants atmosfèrics que ens afecten.
Per aquesta raó, demanem que doneu suport a la plataforma Salvem lo Montsià, que pretén posar en valor i salvaguardar l'emblemàtica serra i el seu entorn i signeu la petició que podeu obrir en aquest enllaç :  


El proper dilluns 26 de setembre del 2016 a les 22.40 al 33 podeu veure aquest documental que parla de tot això:


Resiliència al Sénia

Estrena dilluns 26 de setembre del 2016 a les 22.40 al 33 i a internet.
Nova temporada de “Latituds” tardor 2016
El Montsià i el Baix Maestrat –a banda i banda del riu Sénia, que uneix Catalunya i el País Valencià- comparteixen cultura, llunyania de les respectives capitals administratives i també forts impactes en el seu patrimoni natural.
La serra del Montsià pateix una gran pressió d’indústries extractives –de terra fèrtil i de marbre-, contaminants i sobre les seves oliveres mil·lenàries, que sovint es venen per jardineria; el Baix Maestrat té una forta pressió turística en les seves localitats de costa.
Totes dues comarques es van despertar sacsejades, al 2013, pels terratrèmols provocats pel projecte Castor, de magatzem submarí de gas.
Ara entitats defensores del patrimoni natural dels dos costats del Sénia es coordinen per defensar la resiliència del territori, davant un model econòmic molt depenent de l’exterior –que situa poblacions del Montsià entre les més pobres de Catalunya- i també davant els impactes que es preveuen a causa del canvi climàtic.

Tot el reportatge de "Resiliència al Sénia"