diumenge, 17 de febrer de 2013

De la nostra terra?

Publicitat que engana

Passava l'altre dia pel prestatge dels fruits secs d'un supermercat d'una coneguda cadena i me'l trob tot ple de cartells que deien "De la nostra terra". Vaig voler xoquinejar un poc en profunditat i  quina sorpresa, que no ho era pas, estaven referint-se a productes d'etiqueta tipus "Producte Balear", es a dir, duits de fora, i elaborats aquí abans de vendre'ls. Evidentment, de balear només tenien l'envassat, a no ser que la publicitat realment no desitgés enganar i es referís a productes "de la nostra TERRA", referint-se al planeta blau. Com ja haureu intuït estic en mode ironia.

 "De la nostra terra"

La normativa d'etiquetaget no permet aquestes fetes que poden induir a error al consumidor:

[...] REGLAMENT DE CESSIÓ DE L’ÚS COMERCIAL DE LA MARCA “PRODUCTE BALEAR” A LES EMPRESES DE LES ILLES BALEARS FABRICANTS DE PRODUCTE BALEAR
Article 1.
Definició de producte balear:
“Producte Balear” és tot aquell producte produït a les Illes Balears. En cas d’utilitzar-se en part o totalment matèries primeres obtingudes fora de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la seva fabricació, es consideraran productes balears aquells que hagin sofert una darrera transformació a les Illes Balears, de forma que constitueixin un producte clarament diferenciat de la pròpia matèria primera no balear. No es considera transformació l'envasat, la manipulació simple o el muntatge de la matèria primera. [...]


 Anous d'USA

 Macadamies de Sudàfrica

 Figues de Turquia

Panses d'Argentina

Albercocs secs de Turquia

Fruits secs de molts païssos del planeta Terra

Rafel Mas, Búger 17 de febrer de 2013

5 comentaris:

Adam ha dit...

Quin engany!

Anònim ha dit...

Això és molt fort, ho heu difós pel Facebook?

jd ha dit...

Rafel, deu ésser que us falten diccionaris i mestres, amb això de les restriccions del català...
i tremola que haviat us arribarà aigua mineral de les illes Fidji a 6 euros el quart de litre i també posarà que és del país.
Aquesta aigua la vaig veure a Madrid aquest estiu i li vaig fer 34 fotos.
L'altre dia ja estava a les lleixes d'un super d'una barriada perif`rica de Barcelona. Només li faltava l'etiquetatge eco i bio i tal i qual pasqual...
Bé, encantat de llegir-te !!!

Rafel Mas ha dit...

Salut a tots i mirau be què comprau!
Aigua de les Fidji...de què deu fer gust JD?
a reveure

pitxiri ha dit...

I gràcies que la normativa d'etiquetatge obliga a posar-hi la procedència del producte!